SP28 Zabrze

ŚWIĘTO SZKOŁY

linia-ruchomy-obrazek-0447

23 listopada 2018 roku świętowaliśmy 54 rocznicę powstania naszej szkoły. Był to dzień wolny od zajęć lekcyjnych. Tematyką tegorocznych obchodów było 100 – lecie odzyskania Niepodległości połączone patriotyzmem lokalnym w odniesieniu do naszej dzielnicy.  Uroczystości rozpoczął konkurs wiedzy o Zabrzu dla uczniów klas młodszych
i starszych. W dalszej kolejności uczniowie zmierzyli się
z zadaniami przydzielonymi każdemu zespołowi. Było to przygotowanie karty do kroniki szkolnej, plakatu, rymowanki, makiety szkoły i gry dydaktycznej dla uczniów klas młodszych.  Siódmo i ósmoklasiści oraz ich najmłodsi koledzy wzięli udział w grze terenowej, której celem było sprawdzenie znajomości topografii najbliższej okolicy.  Podsumowanie działań uczniów odbyło się na sali gimnastycznej, gdzie zaprezentowali swoje prace, a uczniowie klas młodszych odtańczyli poloneza. Rozdano także dyplomy i nagrody za udział w konkursach, które rozstrzygnięte zostały w ramach obchodów Święta Szkoły.

            Tego dnia dominował w naszej szkole nastrój radosnej zabawy i poczucie wspólnoty. Przyjemnie spędzony czas umożliwił także poszerzenie wiedzy  o najbliższej okolicy.

                            Iwona Boborowska,
Agnieszka  Mikulak

 

linia-ruchomy-obrazek-0447