SP28 Zabrze

WARSZTATY DOTYCZĄCE PRZECIWDZIAŁANIA AGRESJI I PRZEMOCY

         31.05.2019r. w klasach IVa, IVb oraz IVc  odbyły się warsztaty dotyczące przeciwdziałania agresji i przemocy prowadzone przez policjantów z wydziału prewencji Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu.

         Spotkania z policjantami stały się okazją do poruszenia wielu tematów dotyczących zarówno szeroko rozumianego bezpieczeństwa jak i odpowiedzialności uczniów. Szczególną uwagę mundurowi poświęcili tematyce sposobów i metod przeciwdziałania przemocy i agresji wśród młodych ludzi. Podczas spotkań w poszczególnych zespołach klasowych przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnej omówiono zagadnienia związane z agresją oraz przemocą rówieśniczą w szkole. Policjanci starali się odpowiedzieć na pytania: jak nie stać się ofiarą przemocy; co zrobić w przypadku stania się ofiarą przemocy rówieśniczej; gdzie szukać pomocy. Omawiano również zagadnienia tj. formy i rodzaje przemocy, przyczyny agresji i przemocy w szkole, charakterystykę ofiar oraz sprawców przemocy, sposoby przeciwdziałania agresji i przemocy
w szkole.