SP28 Zabrze

Miesiąc: wrzesień 2019

Skarbnikowe Gody

linia-ruchomy-obrazek-0447

Kolejny raz ulicami naszego Zabrza przeszła barwna parada
z okazji 97 urodzin miasta pod hasłem ,,Superbohaterowie”.  W tej barwnej paradzie wzięli również udział nasi uczniowie, przebrani za swoich ulubionych bohaterów książkowych, filmowych. Wspólnie wraz z wychowawcami klas, rodzicami
i nauczycielami naszej szkoły wyruszyliśmy z Parku Dubiela na parking przy Centrum Handlowym Platan, gdzie rozpoczął się piknik rodzinny.

(H. Maśnica)

linia-ruchomy-obrazek-0447

WARSZTATY DLA UCZNIÓW KLASY VA i VA DOTYCZĄCE PRZECIWDZIAŁANIA AGRESJI PRZEMOCY

linia-ruchomy-obrazek-0447

18.09.2019 uczniowie klasy  Va , oraz 23.10.2019r. uczniowie klasy Vb mieli okazję uczestniczyć w warsztatach dotyczących przeciwdziałania agresji i przemocy. Warsztaty prowadziła p. Agnieszka Dołchun- Kubacka pedagog z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Zabrzu. Podczas dwugodzinnych warsztatów piątoklasiści rozmawiali m. in. na temat tego czym jest przemoc
i agresja, jak do niej dochodzi, jak sobie z nią radzić. Dzieci wspólnie wypracowały listę sposobów radzenia sobie z agresją, mając na uwadze te pomysły, które najlepiej bezpośrednio im pozwalają na pozbycie się negatywnych emocji w sposób bezpieczny, zarówno dla nich samych, jak i innych. ( J. Maciejewska)

 

linia-ruchomy-obrazek-0447

PIERWSZAKI POZNAJĄ BEZPIECZNY INTERNET Z DRUŻYNĄ SIECIAKÓW

linia-ruchomy-obrazek-0447

We wrześniu dla uczniów klas pierwszych zorganizowano warsztaty dotyczące bezpiecznego korzystania z komputera i Internetu.  Warsztaty prowadziła p. Zuzanna Bizuk, psycholog z Poradni  Psychologiczno- Pedagogicznej w Zabrzu.

 Głównym celem zajęć było propagowanie bezpiecznego korzystania z Sieci w oparciu o kreskówkę „Sieciaki” . W czasie spotkania dzieci dowiedziały się, jakie zagrożenia niesie Internet oraz jak bezpiecznie z niego korzystać. Wspólnie bohaterami kreskówki poznały cztery zasady bezpieczeństwa w Internecie:

  • nie  podawaj swoich danych osobowych,
  • nie ufaj osobom poznanym w sieci,
  • mów, jeśli coś będzie nie tak,
  • zabezpiecz swój komputer programem antywirusowym.         ( J. Maciejewska)

linia-ruchomy-obrazek-0447

Nowoczesna szkoła

linia-ruchomy-obrazek-0447

Projekt pt. „Nowoczesna szkoła” będzie realizowany w Szkole Podstawowej nr 28 im. Miłośników Rokitnicy w Zabrzu. Nauczyciele zdecydowali się na przystąpienie do projektu ERASMUS+, ponieważ wyrażają chęć ciągłego doskonalenia swojego warsztatu pracy, rozwijania się oraz podnoszenia swoich kompetencji. Udział w projekcie dałby szansę nie tylko na podniesienie jakości pracy pojedynczych nauczycieli, ale również na podniesienie jakości pracy szkoły, jako placówki oświatowej oraz nadania jej europejskiego wymiaru. Jedną
z korzyści będzie możliwość obserwowania przez uczniów postaw nauczycieli, którzy są świadomymi Europejczykami
i potrafią korzystać z bycia członkami Unii Europejskiej. Celem projektu będzie podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry szkolnej i bazy dydaktycznej szkoły, pogłębienie znajomości języków obcych, otwarcie się na inne kultury i obyczaje, rozwój kompetencji komunikacyjnych, rozwój kompetencji społecznych i kulturowych, rozszerzenie kompetencji
w zakresie TIK: wykorzystania narzędzi informatycznych.
W projekcie wezmą udział cztery nauczycielki: dwie polonistki, nauczycielka języka niemieckiego, wychowania fizycznego. Osobami odpowiedzialnymi będą dyrektor Szkoły Podstawowej nr 28 im. Miłośników Rokitnicy w Zabrzu, koordynator – nauczycielka języka angielskiego oraz główna księgowa. Wybrane przez uczestników projektu kursy
i szkolenia zagraniczne ściśle wiążą się z potrzebami szkoły. Są to: intensywny kurs języka angielskiego, intensywny kurs języka niemieckiego i kurs rozwijający kompetencje informatyczne. Kursy te mają podobny charakter, koncentrują się na zajęciach praktycznych i ważnych aspektach funkcjonowania języka w komunikacji międzykulturowej. Kursy pozwolą na poprawę umiejętności językowych oraz rozwój zasobu słownictwa. Uczestnicy kursów nabiorą pewności siebie i wiary we własne umiejętności, rozwiną swój entuzjazm do pracy. Uczestnicy kursów poznają teorię
i zastosowanie najlepszych praktyk nowoczesnych metod nauczania interaktywnego, aby zwiększyć zainteresowanie uczniów nauką języka. Udział kadry w w/w kursach wpłynie na zidentyfikowane potrzeby szkoły w następujący sposób: – poprawi kompetencje w dziedzinie zarządzania
i umiędzynaradawiania szkoły, – uatrakcyjni ofertę szkoły, – podwyższy jakość przygotowywania i wdrażania projektów międzynarodowych, – podniesie zaangażowanie pracowników szkoły, podniesie jakość pracy nauczycieli – unowocześnieni metody pracy szkoły, – rozwinie kompetencje organizacyjne związane z zarządzaniem oraz organizacją doskonalenia, – zintegruje grono, rozwinie zaplecze techniczne szkoły – przygotuje do wprowadzenia e-dziennika Nauczyciele uczestniczący w projekcie są zaangażowani
w rozwój placówki i podniesienie jakości pracy szkoły oraz rozpowszechnianie idei związanych z udziałami w projektach zagranicznych, w regionie, na terenie kraju oraz na arenie międzynarodowej. Po zakończonych mobilnościach nauczyciele podzielą się zdobytą wiedzą i umiejętnościami ze społecznością szkolną, jak i ze społecznością lokalną, m.in. podczas zajęć dydaktycznych, na spotkaniach z rodzicami, zebraniach Rady Pedagogicznej, w zespołach przedmiotowych.

Dorota Zakrzowska

linia-ruchomy-obrazek-0447

Witamy w nowym roku szkolnym 2019/2020

linia-ruchomy-obrazek-0447

2 września 2019 r. rozpoczął się kolejny rok szkolny. Na sali gimnastycznej zebrali się kolejno: uczniowie z klas od II do VIII, uczniowie klas pierwszych i przedszkolaki. Pani dyrektor Bożena Olichwer  serdecznie przywitała przybyłe dzieci i ich rodziców. Dzieciom życzyła samych sukcesów, a rodzicom wiele cierpliwości i dobrej współpracy ze szkołą. Chociaż wakacje się skończyły i czas zabrać się do nauki na twarzach dzieci promieniał uśmiech…

linia-ruchomy-obrazek-0447