SP28 Zabrze

Miesiąc: październik 2019

Spotkanie z Misjonarzem z Filipin

linia-ruchomy-obrazek-0447

31.10.2019 r. z okazji ustanowienia przez papieża Franciszka miesiąca października Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym, odbyło się w naszej szkole spotkanie z misjonarzem z Filipin. Misjonarz – Brat Grzegorz opowiadał uczniom o swoich przygotowaniach do wyjazdu, o poznawaniu kultury Filipin,
o nauce języka poza granicami kraju, a także
o doświadczeniach swojej pracy misyjnej.
Pracował jako wykładowca na uniwersytecie, a także wśród „dzieci ulicy” – dzieci porzuconych przez dorosłych i wysłanych na ulice w celu zdobywania pożywienia i życia na własny rachunek, organizował dla tych najbiedniejszych dzieci pomoc, wsparcie materialne jak i duchowe. Misjonarz spędził 20 lat na misjach. (A. Żerdzińska – Pszczółka)

linia-ruchomy-obrazek-0447

Klasa 1b odwiedza szkolną bibliotekę.

linia-ruchomy-obrazek-0447

W środę 23 października 2019 roku dzieci z klasy I b odwiedziły szkolną bibliotekę. Poznały pracę pani bibliotekarki. Następnie zapoznały się z regulaminem biblioteki i sposobem wypożyczania książek. Na koniec każde dziecko zostało PASOWANE NA CZYTELNIKA. Od tego dnia mogą korzystać z czytelni oraz wypożyczać książeczki do domu do samodzielnego lub wspólnego z rodzicem czytania   ( Izabela Dąbkowska)

linia-ruchomy-obrazek-0447

Wolontariusze z Sierra Leone

Po raz kolejny gościliśmy w naszej szkole osoby pracujące na misjach. Tym razem byli to młodzi ludzie z Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego ze Świętochłowic wraz z opiekunem ks. Jarosławem Wnukiem. W minione wakacje wyjechali na pięciotygodniowy letni obóz misyjny do Sierra Leone w Afryce  Zachodniej aby pomagać dzieciom i młodzieży w ośrodkach opiekuńczych. Podczas spotkań z klasami szóstymi, siódmymi i ósmymi dzielili się swoimi doświadczeniami z tego wyjazdu. Najpierw opowiedzieli o swoich początkach pracy w wolontariacie oraz o przygotowaniach do wyjazdu. Następnie z wielkim entuzjazmem dzielili się swoimi doświadczeniami z pracy w Sierra Leone. Zwrócili uwagę naszych uczniów na trudy, które muszą pokonywać ich rówieśnicy: bezdomność, głód, ciężka praca, brak możliwości chodzenia do szkoły. Nasi uczniowie mogli tę sytuację skonfrontować z własnym życiem, które przecież jest o wiele łatwiejsze niż życie rówieśników w Sierra Leone, a często  przez wielu niedoceniane. Wolontariusze podkreślali, że nic nie daje tyle radości ile czynienie dobra dla innych. (M. Strugała)

Pasowanie na pierwszoklasistów.

 

linia-ruchomy-obrazek-0447

            W poniedziałek 21 października 2019r.
w naszej szkole odbyło się PASOWANIE NA UCZNIA. To bardzo ważna uroczystość dla uczniów klas pierwszych. Dzieci z klasy I a
i klasy I b zaprezentowały swoje umiejętności przed licznie przybyłą publicznością. Były piosenki z układem tanecznym, wiersze, zasady poruszania się na drodze, zagadki, a nawet wspólna recytacja w gwarze śląskiej.

         Wzniosłym momentem było złożenie uroczystego ślubowania i pasowanie ołówkiem, którego dokonała pani dyrektor Bożena Olichwer.

         Wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy. Od tego dnia dzieci z klas pierwszych są oficjalnie włączone do grona uczniów Szkoły Podstawowej nr 28 im. Miłośników Rokitnicy. Najmłodszym życzymy powodzenia w szkole i wielu sukcesów.          (Izabela Dąbkowska)

linia-ruchomy-obrazek-0447

Projekt „Nowoczesna szkoła”

linia-ruchomy-obrazek-0447

Projekt pt. „Nowoczesna szkoła” będzie realizowany w Szkole Podstawowej nr 28 im. Miłośników Rokitnicy w Zabrzu. Nauczyciele zdecydowali się na przystąpienie do projektu ERASMUS+, ponieważ wyrażają chęć ciągłego doskonalenia swojego warsztatu pracy, rozwijania się oraz podnoszenia swoich kompetencji. Udział w projekcie dałby szansę nie tylko na podniesienie jakości pracy pojedynczych nauczycieli, ale również na podniesienie jakości pracy szkoły, jako placówki oświatowej oraz nadania jej europejskiego wymiaru. Jedną z korzyści będzie możliwość obserwowania przez uczniów postaw nauczycieli, którzy są świadomymi Europejczykami i potrafią korzystać z bycia członkami Unii Europejskiej. Celem projektu będzie podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry szkolnej i bazy dydaktycznej szkoły, pogłębienie znajomości języków obcych, otwarcie się na inne kultury i obyczaje, rozwój kompetencji komunikacyjnych, rozwój kompetencji społecznych i kulturowych, rozszerzenie kompetencji w zakresie TIK: wykorzystania narzędzi informatycznych. W projekcie wezmą udział cztery nauczycielki: dwie polonistki, nauczycielka języka niemieckiego, wychowania fizycznego. Osobami odpowiedzialnymi będą dyrektor Szkoły Podstawowej nr 28 im. Miłośników Rokitnicy w Zabrzu, koordynator – nauczycielka języka angielskiego oraz główna księgowa. Wybrane przez uczestników projektu kursy i szkolenia zagraniczne ściśle wiążą się z potrzebami szkoły. Są to: intensywny kurs języka angielskiego, intensywny kurs języka niemieckiego i kurs rozwijający kompetencje informatyczne. Kursy te mają podobny charakter, koncentrują się na zajęciach praktycznych i ważnych aspektach funkcjonowania języka w komunikacji międzykulturowej. Kursy pozwolą na poprawę umiejętności językowych oraz rozwój zasobu słownictwa. Uczestnicy kursów nabiorą pewności siebie i wiary we własne umiejętności, rozwiną swój entuzjazm do pracy. Uczestnicy kursów poznają teorię i zastosowanie najlepszych praktyk nowoczesnych metod nauczania interaktywnego, aby zwiększyć zainteresowanie uczniów nauką języka. Udział kadry w w/w kursach wpłynie na zidentyfikowane potrzeby szkoły w następujący sposób: – poprawi kompetencje w dziedzinie zarządzania i umiędzynaradawiania szkoły, – uatrakcyjni ofertę szkoły, – podwyższy jakość przygotowywania i wdrażania projektów międzynarodowych , – podniesie zaangażowanie pracowników szkoły , podniesie jakość pracy nauczycieli – unowocześnieni metody pracy szkoły, – rozwinie kompetencje organizacyjne związane z zarządzaniem oraz organizacją doskonalenia, – zintegruje grono, rozwinie zaplecze techniczne szkoły – przygotuje do wprowadzenia e-dziennika Nauczyciele uczestniczący w projekcie są zaangażowani w rozwój placówki i podniesienie jakości pracy szkoły oraz rozpowszechnianie idei związanych z udziałami w projektach zagranicznych, w regionie, na terenie kraju oraz na arenie międzynarodowej. Po zakończonych mobilnościach nauczyciele podzielą się zdobytą wiedzą i umiejętnościami ze społecznością szkolną, jak i ze społecznością lokalną, m.in. podczas zajęć dydaktycznych, na spotkaniach z rodzicami, zebraniach Rady Pedagogicznej, w zespołach przedmiotowych.

Dorota Zaktrzowska

linia-ruchomy-obrazek-0447

Dzień Nauczyciela

 

linia-ruchomy-obrazek-0447

15.10.2019 r. w Szkole Podstawowej nr 28 odbyła się gala wręczania nagród z okazji  Dnia  Edukacji Narodowej, na którą przybyli uczniowie oraz nauczyciele. Samorząd uczniowski przez tydzień prowadził głosowanie wśród społeczności uczniowskiej na temat nauczycieli. Uczniowie szkoły przygotowali dla nauczycieli miłą niespodziankę, galę wręczenia JAŚKÓW 2019. W zabawny sposób  docenili
i podkreślili swoją wdzięczność za codzienny trud, poświęcenie, czujność i  troskę o dobro wychowanków.  Rozdanie nagród uświetnił występ klasy IIa.  

(D. Zakrzowska)

linia-ruchomy-obrazek-0447

WARSZTATY INTEGRACYJNE DLA UCZNIÓW KLASY IVA

11.09.2019r. odbyły się warsztaty integracyjne dla uczniów klasy IVa.  Zespół na  początku roku szkolnego został połączony z dwóch odrębnych oddziałów.  Warsztaty prowadziła p. Agnieszka Dołchun- Kubacka, pedagog z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Zabrzu, która zaproponowała uczniom wspólne zabawy i aktywności w celu lepszego poznania się i wytworzenia więzi grupowej. 

Wycieczka kl. II a do Nadleśnictwa Brynek
linia-ruchomy-obrazek-0447

8 października 201 9r. klasa II a była na wycieczce w Nadleśnictwie Brynek.  Dzieci wzięły udział w w zajęciach z zakresu edukacji leśnej, które poprowadził pan leśnik. Odbyły się one w izbie leśnej, w obiekcie przy siedzibie Nadleśnictwa, który powstałz adaptowanej na ten cel murowanej stodoły. Dzieci mogły podziwiać zgromadzone tutaj ekspozycje narzędzi leśnych, eksponatów zwierząt i trofeów myśliwskich. Potem odbyła się wędrówka ścieżką dydaktyczną, a następnie zabawa na leśnym placu zabaw. Na końcu było pieczenie kiełbasek i wspólne ich spożywanie. To naprawdę; atrakcyjne miejsce na szkolną wycieczkę. Nam się bardzo podobało.

E. Rogacka

linia-ruchomy-obrazek-0447