SP28 Zabrze

Wyniki Szkolnego Konkursu Informatycznego

linia-ruchomy-obrazek-0447

Cel konkursu:                         

Ø  świadomość poczucia dumy z bycia uczniem naszej szkoły,

Ø  rozwijanie zainteresowań informatycznych,

Ø  doskonalenie umiejętności obsługi programów użytkowych,

Ø  twórcza aktywizacja uczniów w środowisku szkolnym.

Uczestnicy to uczniowie klas I-III, IV-VI oraz VII – VIII przygotowali pocztówki elektronicznej w programie graficznym  Paint, prezentacji MS Power Point,  która reklamuje naszą szkołę, jej walory.

Protokół konkursu e-pocztówka

linia-ruchomy-obrazek-0447

linia-ruchomy-obrazek-0447