SP28 Zabrze

Procedury

linia-ruchomy-obrazek-0447

Oświadczenia nli procedury_COVID-19_zalacznik1

Oświadczenie o braku objawów chorobowych dziecka

Oświadczenie o braku objawów chorobowych dziecka-1

Oświadczenie o braku objawów chorobowych pracow. szk.

Procedura – przedszkole SP 28

Procedura bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy szkolnej

Procedura bezpieczeństwa pracy stołówki i wydawania posiłków

Procedura korzystania z biblioteki szkolnej

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U DZIECKA

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA ZAKAŻENIA PERSONELU PLACÓWKI

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAOSTRZENIA SIĘ SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ

PROCEDURA PRZYCHODZENIA I WYCHODZENIA Z PLACÓWKI

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW

PROCEDURY BEZPIECZNEGO POBYTU UCZNIÓW W PLACÓWCE

linia-ruchomy-obrazek-0447