SP28 Zabrze

Dzień: 2021-06-25

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020-2021

linia-ruchomy-obrazek-0447

Dobiegł końca kolejny nietypowy rok szkolny. Wszystkie klasy spotkały się grupami w sali gimnastycznej. Pani Dyrektor powitała przybyłych uczniów, rodziców i nauczycieli. Krótko podsumowała cały rok nauki a następnie odczytywała nazwiska uczniów, którzy zdobyli miano wzorowych. Na koniec przypomniała o zasadach bezpieczeństwa w czasie wakacji i życzyła wszystkim udanego wypoczynku. Przedstawicielki Rady Rodziców również podziękowały Pani Dyrektor i wszystkim pracownikom szkoły za trud włożony
w nauczanie dzieci i wręczyły kwiaty. Następnie każda klasa udała się ze swoimi wychowawczyniami do klas, gdzie rozdano świadectwa i nagrody książkowe. Po wykonaniu pamiątkowych zdjęć uczniowie rozpoczęli wakacje!!! (J. Kiwic)

Zakończenie klas I-III

Zakończenie klas IV-VII

linia-ruchomy-obrazek-0447