SP28 Zabrze

Dzień: 2021-09-23

Wycieczka klasy 3a

linia-ruchomy-obrazek-0447

Iwona Malinowska – Wolny

linia-ruchomy-obrazek-0447

Projekt dla uczniów i nauczycieli województwa śląskiego

linia-ruchomy-obrazek-0447

Organizator:

Śląski Kurator Oświaty

Partnerzy:

 • NSZZ „Solidarność” Region Śląsko-Dąbrowski
 • NSZZ „Solidarność” Region Częstochowski
 • NSZZ „Solidarność” Region Podbeskidzia
 • IPN Oddział w Katowicach
 • Stowarzyszenie „Dumni z Polski”
 • Śląskie Centrum Wolności i Solidarności

Patronat:

Jadwiga Wiśniewska – Poseł do Parlamentu Europejskiego
Jakub Chełstowski – Marszałek Województwa Śląskiego

linia-ruchomy-obrazek-0447

11 października 2021 r.

„40 lat po stanie wojennym” – wystawa

Koordynatorki:

Iwona Boborowska
Iwona Kwaśniak
Dorota Zabielna

linia-ruchomy-obrazek-044718, 19 października 2021 r.

„Nie zabierajcie Mamy”

W dniach 18 i 19 października 2021 r. uczniowie klas ósmych wzięli udział w projekcji filmu „Nie zabierajcie Mamy”. Film jest dokumentem relacjonującym wspomnienia kobiet aresztowanych i represjonowanych
w okresie stanu wojennego. Bohaterki opowiadają historie związane z ich aresztowaniem, przesłuchiwaniem oraz
o swoich wewnętrznych przeżyciach w czasie rozłąki z najbliższymi, zwłaszcza z dziećmi. Historie te przeplatają się również ze wspomnieniami ich małoletnich wówczas dzieci oraz podejmowanymi przez nich próbami „odzyskania” matek.Dokument jest potwierdzeniem siły i bohaterskiej postawy matek – Polek stanu wojennego.

Dorota Zabielna

linia-ruchomy-obrazek-044715, 16 listopada 2021 r.

15 i 16 listopada 2021 r. przeprowadzone zostały w klasach siódmych i ósmych zajęcia dotyczące stanu wojennego w Polsce. Lekcje stały się okazją uzupełnienia wiedzy nabytej już wcześniej, m. in. podczas oglądania
i omawiania wystawy powstałej w naszej szkole w sali nr 16 z okazji 40 rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Duża część uczniów, w nawiązaniu do tematyki omawianej w szkole poszerzyła swoją wiedzę w rozmowie z bliskimi, którzy byli świadkami bądź uczestnikami wydarzeń sprzed 40 lat.
Te indywidualne wspomnienia bliskich stały się tematem wypowiedzi niektórych uczniów.
W czasie zajęć wykorzystane zostały również materiały przygotowane przez IPN oraz Śląskie Centrum Wolności i Solidarności, np. teksty źródłowe czy karty pracy. Uzupełnieniem tych zajęć będą zaplanowane na grudzień dla uczniów klas siódmych i ósmych spotkania
z bohaterami/ świadkami stanu wojennego oraz działaczami Solidarności.

Dorota Zabielna

linia-ruchomy-obrazek-0447KONKURSY

 W ramach realizacji projektu Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie –
13 grudnia 1981 – Pamiętamy!
uczniowie naszej szkoły przystąpili do trzech konkursów wojewódzkich:

 1. „Stan wojenny we wspomnieniach naszych bliskich” – konkurs na wypowiedź prozatorską, mającą charakter wywiadu, kartki z pamiętnika, wspomnienia lub dziennika, będących relacjami osób będących świadkami wydarzeń z lat 1981 – 1983:
 • Jesica Małek – kl. V a
 • Tomasz Duda – kl. VII c
 1. „Tropiciele historii – poszukiwanie Ludzi Solidarności”– konkurs na kartkę z albumu polegający na samodzielnym wykonaniu pracy plastyczno – literackiej w formacie A4
  z biogramem uczestnika, świadka wydarzeń stanu wojennego w Polsce w latach 1981 – 1983:
 • Mariusz Krakowczyk – kl. VII c (bohaterką pracy konkursowej jest pani Bożena Boruta – Gojny, która prawdopodobnie będzie gościła
  w grudniu naszej szkole)
 1. I Wojewódzki Konkurs Historyczny pt.: „Moja ojczyzna, mój region w okresie stanu wojennego” – konkurs dwuetapowy: I etap – przygotowanie na A3 plakatu w formie infografiki; II etap – rozwiązywanie testu, tematycznie związanego ze stanem wojennym:
 • Agata Kijas – kl. VII a
 • Natalia Giardello – kl. VIII a.

Dorota Zabielna

linia-ruchomy-obrazek-044727 października 2021 r.koordynatorki projektu wzięły udział on – line w transmitowanej bezpośrednio konferencji „Drogowskazy pozostawione przez kardynała Stefana Wyszyńskiego na czas kryzysu” odbywającej się w Sali Papieskiej na Jasnej Górze.

linia-ruchomy-obrazek-0447Certyfikaty uczestnictwa nauczycieli w konferencjach

„Znane i nieznane o Solidarności lat osiemdziesiątych Regionu Śląsko-Dąbrowskiego” – D.  Zabielna
„Zdarzenia, które obudziły ducha wolności” – D. Zabielna
„Zdarzenia, które obudziły ducha wolności” – I. Kwaśniak
Wycieczka do Parku Przygód i Atrakcji

linia-ruchomy-obrazek-0447

23 września klasa 1a w towarzystwie kl. 1b oraz kl. 3a pojechały na wspólną wycieczkę do Parku Przygód i Atrakcji
w Wilkowicach. Zwiedziliśmy tam Parkowy zwierzyniec z całą masą zwierząt mieszkających w wiejskiej zagrodzie oraz tych bardziej egzotycznych. Wspaniale bawiliśmy się na placu zabaw. Park linowy zachwycił wszystkie dzieci. Odwiedziliśmy najważniejsze atrakcje tego wspaniałego miejsca. Najbardziej podobał nam się Tajemniczy krokodyl i Szczudlaty jeż oraz skoki na trampolinie. Oczywiście były też kiełbaski z grilla.

M. Kuśmierczak

linia-ruchomy-obrazek-0447