SP28 Zabrze

Miesiąc: maj 2022

Klasa 3a na pokazie ptaków

linia-ruchomy-obrazek-0447

Iwona Malinowska – Wolny

linia-ruchomy-obrazek-0447

Sukcesy w konkursie historycznym

linia-ruchomy-obrazek-0447

Dyplom Jakuba

Dyplom Mariusza

linia-ruchomy-obrazek-0447

Wycieczka klas pierwszych

linia-ruchomy-obrazek-044727 maja klasy pierwsze wybrały się na wycieczkę do centrum Zabrza. Po
dojechaniu na Plac Teatralny odwiedziliśmy restaurację McDonalds, żeby coś
zjeść i nabrać sił, a potem pomaszerowaliśmy do Komendy Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej
. Na terenie komendy zorganizowano Dni Otwarte z okazji jubileuszu
30-lecia powstania Państwowej Straży Pożarnej. Mieliśmy sposobność zapoznać się
ze specyfiką pracy strażaka, zwiedzić strażnicę oraz zobaczyć sprzęt pożarniczy
będący na wyposażeniu jednostki. Ponadto podczas odwiedzin przeprowadzono
pogadanki dotyczące m. in. prawidłowego wezwania służb ratowniczych, udzielenia
pierwszej pomocy oraz gaszenia pożarów. Były też prezent w postaci odblasku na
rękę. Po pożegnaniu strażaków poszliśmy do Teatru Nowego im. Gustawa Morcinka.
W teatrze mogliśmy poznać zawody związane
z tym miejscem. Odwiedziliśmy różne zakątki – scenę, widownię, kulisy, piwnice
teatru i piętro. To była bardzo bogata, pełna atrakcji wycieczka.

E. Rogacka, M. Kuśmierczak

linia-ruchomy-obrazek-0447

Kurs językowo – metodyczny

linia-ruchomy-obrazek-0447

W dniach 25.04. do 07.05.2022r. pani Dorota Zakrzowska uczestniczyła w kursie językowo- metodycznym „Deutsch für Lehrer”, organizowanym przez DID z siedzibą
w Berlinie. Zajęcia odbywały się
w nowoczesnych wnętrzach starego domu usługowego przy Novalisstraße 12. Grupa liczyła 16 osób, z czego kilkoro łączyło się online i uczestniczyło regularnie w zajęciach. Zajęcia z języka niemieckiego odbywały się
w godzinach 8:30 do 12:30. W grupie były
w szczególności młode osoby, które planowały związać swoją przyszłość z językiem niemieckim. Zajęcia były bardzo interesujące
i rozwijające moje zainteresowania. Zarówno Hendrik jak i Claudia, osoby prowadzące grupę, bardzo atrakcyjnie organizowały zajęcia, dając okazję do polepszania kompetencji mówienia oraz pisania. Prowadzący stosowali: pracę
w zespołach, w parach, prezentacje video, wykorzystanie TIK. Tematy poruszane na zajęciach dostarczy wiedzy na temat niemieckiej historii, sposobu organizowania szkolnictwa w krajach niemieckojęzycznych oraz organizacji i przebiegu lekcji
w niemieckich szkołach publicznych. We wtorki i czwartki była możliwość obserwowania zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli

Zdobyte doświadczenie pozwoli mi wspierać koleżanki w dążeniu do podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach
w ramach projektów Erasmus+. Udział
w międzynarodowym szkoleniu to następny krok w modyfikacji warsztatu pracy, doskonaleniu kompetencji językowych oraz metod i form pracy.

Dorota Zakrzowska

linia-ruchomy-obrazek-0447

Scenki w gwarze śląskiej

linia-ruchomy-obrazek-0447

Scenki w gwarze śląskie notatka
Dyplom Ani Kostki Scenki 2022
Dyplom Nadii Kulik Scenki 2022

Helena Maśnica

linia-ruchomy-obrazek-0447

Kurs języka niemieckiego

linia-ruchomy-obrazek-0447

W dniach 25.04. do 07.05.2022 r. pani Bożena Olichwer uczestniczyła w kursie języka niemieckiego „Deutsch Intensiv” zorganizowanym przez Goethe Institut
w Berlinie. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00- 13:00 w budynku Goethe Instytutu przy Neue Schönhauser Str. 20. Zabytkowy budynek sprzyjał poznawaniu nowego słownictwa. Grupa językowa liczyła 15 osób z różnych krajów, m.in. Irina z Mołdawii, David z USA czy Martin z Bostonu. Osoby te były w różnym przedziale wiekowym oraz wykonywały różne zawody. Zajęcia były prowadzone tylko
w języku niemieckim, największym wyzwaniem było zrozumienie gramatyki języka niemieckiego, tłumaczonej w języku angielskim. Dzięki różnorodnym metodom
i technikom prowadzenia zajęć łatwiej było przyswoić nowy materiał. Ogrom zadań domowych pozwalał na utrwalenie
i przećwiczenie poznanego materiału. Prowadząca stosowała: pracę w zespołach,
w parach, prezentacje video, wykorzystanie TIK. Zadania podczas każdych zajęć były tak skonstruowane, żeby każdy uczestnik mógł doskonalić własne umiejętności, poznawać nowe idiomy i wzbogacać słownictwo oraz ćwiczyć wymowę, rytm i akcentowanie.

Kurs języka niemieckiego w ramach programu Erasmus+ podniósł moje kwalifikacje zawodowe i skłonił mnie do dalszego studiowania I uczenia się języka niemieckiego. Jestem bardziej pewna siebie, swobodnie czuję się w międzynarodowym towarzystwie, spełniam potrzebę samorealizacji. Stałam się bardziej elastyczna I gotowa do pokonywania wyzwań I trudności. Znajomość języka pozwoli mi na udział w wielu projektach naukowych
o międzynarodowym zasięgu.

Bożena Olichwer

linia-ruchomy-obrazek-0447

Klasa 3a na pielgrzymce

linia-ruchomy-obrazek-0447

Iwona Malinowska – Wolny

linia-ruchomy-obrazek-0447

Pielgrzymka klas trzecich

linia-ruchomy-obrazek-0447

W piątek 13.05.2022 uczniowie klas trzecich byli na dziękczynnej pielgrzymce na Górze Świętej Anny. Uczestniczyli we mszy świętej
w bazylice. Później byli na pysznym obiedzie
w domu pielgrzyma. Wszyscy spacerkiem przeszliśmy po najbliższej okolicy. Ksiądz proboszcz kupił wszystkim uczestnikom pielgrzymki lody. Na koniec dzieci zakupiły pamiątki. Do domu wróciliśmy zmęczeni
i bardzo zadowoleni.

Izabela Dąbkowska

linia-ruchomy-obrazek-0447

Konkurs „Dbam o zdrowie”

linia-ruchomy-obrazek-0447Odbył się konkurs  „Dbam o zdrowie” dla uczniów klas 0-3 . W trakcie konkursu uczniowie mogli wykazać się wiedzą dotyczącą zdrowego stylu życia. Wyłoniono laureatów
i przyznano nagrody. Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu.

P. Naguszewska, A. Derela

linia-ruchomy-obrazek-0447

Klasa 3a – laureaci konkursów

linia-ruchomy-obrazek-0447

Iwona Malinowska – Wolny

linia-ruchomy-obrazek-0447