SP28 Zabrze

Pielgrzymka klas trzecich

linia-ruchomy-obrazek-0447

W piątek 13.05.2022 uczniowie klas trzecich byli na dziękczynnej pielgrzymce na Górze Świętej Anny. Uczestniczyli we mszy świętej
w bazylice. Później byli na pysznym obiedzie
w domu pielgrzyma. Wszyscy spacerkiem przeszliśmy po najbliższej okolicy. Ksiądz proboszcz kupił wszystkim uczestnikom pielgrzymki lody. Na koniec dzieci zakupiły pamiątki. Do domu wróciliśmy zmęczeni
i bardzo zadowoleni.

Izabela Dąbkowska

linia-ruchomy-obrazek-0447