SP28 Zabrze

Dzień: 2022-05-16

Kurs języka niemieckiego

linia-ruchomy-obrazek-0447

W dniach 25.04. do 07.05.2022 r. pani Bożena Olichwer uczestniczyła w kursie języka niemieckiego „Deutsch Intensiv” zorganizowanym przez Goethe Institut
w Berlinie. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00- 13:00 w budynku Goethe Instytutu przy Neue Schönhauser Str. 20. Zabytkowy budynek sprzyjał poznawaniu nowego słownictwa. Grupa językowa liczyła 15 osób z różnych krajów, m.in. Irina z Mołdawii, David z USA czy Martin z Bostonu. Osoby te były w różnym przedziale wiekowym oraz wykonywały różne zawody. Zajęcia były prowadzone tylko
w języku niemieckim, największym wyzwaniem było zrozumienie gramatyki języka niemieckiego, tłumaczonej w języku angielskim. Dzięki różnorodnym metodom
i technikom prowadzenia zajęć łatwiej było przyswoić nowy materiał. Ogrom zadań domowych pozwalał na utrwalenie
i przećwiczenie poznanego materiału. Prowadząca stosowała: pracę w zespołach,
w parach, prezentacje video, wykorzystanie TIK. Zadania podczas każdych zajęć były tak skonstruowane, żeby każdy uczestnik mógł doskonalić własne umiejętności, poznawać nowe idiomy i wzbogacać słownictwo oraz ćwiczyć wymowę, rytm i akcentowanie.

Kurs języka niemieckiego w ramach programu Erasmus+ podniósł moje kwalifikacje zawodowe i skłonił mnie do dalszego studiowania I uczenia się języka niemieckiego. Jestem bardziej pewna siebie, swobodnie czuję się w międzynarodowym towarzystwie, spełniam potrzebę samorealizacji. Stałam się bardziej elastyczna I gotowa do pokonywania wyzwań I trudności. Znajomość języka pozwoli mi na udział w wielu projektach naukowych
o międzynarodowym zasięgu.

Bożena Olichwer

linia-ruchomy-obrazek-0447