SP28 Zabrze

Dzień: 2022-05-20

Kurs językowo – metodyczny

linia-ruchomy-obrazek-0447

W dniach 25.04. do 07.05.2022r. pani Dorota Zakrzowska uczestniczyła w kursie językowo- metodycznym „Deutsch für Lehrer”, organizowanym przez DID z siedzibą
w Berlinie. Zajęcia odbywały się
w nowoczesnych wnętrzach starego domu usługowego przy Novalisstraße 12. Grupa liczyła 16 osób, z czego kilkoro łączyło się online i uczestniczyło regularnie w zajęciach. Zajęcia z języka niemieckiego odbywały się
w godzinach 8:30 do 12:30. W grupie były
w szczególności młode osoby, które planowały związać swoją przyszłość z językiem niemieckim. Zajęcia były bardzo interesujące
i rozwijające moje zainteresowania. Zarówno Hendrik jak i Claudia, osoby prowadzące grupę, bardzo atrakcyjnie organizowały zajęcia, dając okazję do polepszania kompetencji mówienia oraz pisania. Prowadzący stosowali: pracę
w zespołach, w parach, prezentacje video, wykorzystanie TIK. Tematy poruszane na zajęciach dostarczy wiedzy na temat niemieckiej historii, sposobu organizowania szkolnictwa w krajach niemieckojęzycznych oraz organizacji i przebiegu lekcji
w niemieckich szkołach publicznych. We wtorki i czwartki była możliwość obserwowania zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli

Zdobyte doświadczenie pozwoli mi wspierać koleżanki w dążeniu do podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach
w ramach projektów Erasmus+. Udział
w międzynarodowym szkoleniu to następny krok w modyfikacji warsztatu pracy, doskonaleniu kompetencji językowych oraz metod i form pracy.

Dorota Zakrzowska

linia-ruchomy-obrazek-0447