SP28 Zabrze

Zajęcia z języka angielskiego

linia-ruchomy-obrazek-0447

Zajęcia z j. angielskiego odbywał się w terminie 22.05 – 3.06.22 w szkole English in Cyprus
w Limassol. Lekcje odbywały się codziennie
w trzech modułach: pierwszy i drugi to ćwiczenia gramatyczne i słownikowe, trzeci intensywne konwersacje. Po południu organizowane były fakultatywne zajęcia
z native speakerem. Prowadzący reprezentowali wysoki poziom kompetencji dzięki czemu widoczne były postępy w nauce. W trakcie zajęć poznaliśmy inne nowatorskie metody nauczania w szczególności gramatyki
i słownictwa oraz inspirujące metody pozwalające na efektywne sprawdzanie poziomu opanowanych umiejętności. Poszerzy to nasz własny warsztat pracy dydaktycznej. Ponadto nabyta wiedza i umiejętności pozwolą na zapoznawanie się z literaturą przedmiotową także w języku obcym, co umożliwi wymianę doświadczeń zawodowych z poznanymi podczas kursu nauczycielami z innych krajów.

Agnieszka Mikulak

linia-ruchomy-obrazek-0447