SP28 Zabrze

Administrator Danych Osobowych

linia-ruchomy-obrazek-0447

 

Administrator danych – 2023

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 28 im. Miłośników Rokitnicy, ul. Kosmowskiej 43, 41-808 Zabrze, reprezentowana przez Dyrektora
Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych:
• w celu realizacji zadań Administratora na podstawie przepisów prawa.
• odbiorcami danych osobowych są osoby fizyczne i prawne na podstawie przepisów prawa.
• dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa
w szczególności w celach archiwalnych;
• osoba której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.(UE 2016/679). Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
• podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji zadań objętych przepisami prawa niezbędne.
• w przypadku braku podstawy prawnej pozyskiwanie danych osobowych od osób, których dane dotyczą, wymagane jest uzyskanie zgody tej osoby na ich przetwarzanie, a osoba ta jest informowana, że ma prawo cofnięcia zgody w każdym momencie.

linia-ruchomy-obrazek-0447