SP28 Zabrze

Autor: Pandik

WOŚP 2013

SZKOLNY FINALIK WOŚP w SP nr 28 odbył się w piątek – 11 stycznia 2013r. W tym dniu rano, wszyscy uczniowie naszej szkoły podzieleni na grupy od I do III klasy wraz z oddziałami przedszkolnymi oraz od IV do VI klasy mieli spotkania na sali gimnastycznej. Podczas tych spotkań prezentowane były wykonane wcześniej orkiestrowe plakaty oraz ułożone hasła. Po prezentacji miała miejsce pogadanka na temat idei ORKIESTRY oraz celu kolejnej zbiórki. Dzieci – a za ich pośrednictwem również rodzice, krewni i znajomi – zachęcane były do tego, by licznie przybyć na popołudniowy kiermasz.
W czasie wspomnianego kiermaszu, który trwał od 1600 do 1730 każda klasa na przygotowanych na parterze szkoły stoiskach sprzedawała ciasta, maskotki i inne różności, starając się zebrać jak najwięcej pieniędzy.

Nasz tegoroczny wynik to 3531,64 zł!

Warsztaty teatralne dla uczniów i rodziców

W czerwcu 2012r odbyły się warsztaty teatralne, tym razem skierowane do dzieci i ich rodziców. Pani Teresa Adamkiewicz i pan Mirosław Orzechowski odsłonili kolejne tajniki pracy aktorskiej. Dzięki zaangażowaniu rodziców, warsztaty miały charakter bardzo rodzinny. Dorośli mogli na własnej skórze przekonać się jak ciężka jest praca aktora i ile wysiłku trzeba włożyć by osiągnąć zamierzony efekt. Różnorodne ćwiczenia dykcyjne, praca z tekstem, zabawy relaksacyjne dały uczestnikom warsztatów wiele radości i powodów do dumy z dobrze wykonanych zadań. Młodym aktorom życzymy wielu sukcesów teatralnych.

Targi edukacyjne

Święto Szkoły 2012

SP 28 w pigułce…

SP 28

Uroczystość z okazji święta Konstytucji 3 Maja 2012

W maju 2012r., podobnie jak w latach poprzednich została zorganizowana w naszej szkole akademia z okazji kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W uroczystości wzięli udział uczniowie klas IV – VI. Występujący uczniowie przypomnieli społeczności szkolnej wydarzenia z 1791r., starali się ukazać emocje towarzyszące Polakom w tamtych wyjątkowych dla naszego narodu dniach. Wystąpił także król, który odczytał dokładnie przemówienie Stanisława Augusta Poniatowskiego wygłoszone przez niego zaraz po uchwaleniu Konstytucji.

Wystąpienie uczniów zostało wzbogacone pieśniami patriotycznymi w wykonaniu szkolnego chóru.

Za przygotowanie akademii odpowiedzialne były panie: I. Boborowska, A. Łukaszek, D. Zabielna.

Przetargi

WYNIK PRZETARGU

Pdf Pobierz plik pdf
ODPOWIEDŹ

Pdf Odpowiedz SIWZ – Pobierz plik PDF

PRZETARG nieograniczony o wartosci szacunkowej nieprzekraczajqcej kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 Pzp

Pdf SIWZ 2013-2014 – Pobierz plik PDF
html 79681-2013 – Pobierz plik HTML

Plan pracy szkoły

REALIZACJA PLANU PRACY 14-15

 KONKURSY I AKCJE 2014-2015

Statut szkoły

Statut tekst jednolity wrzesień 2014 r

 

Historia szkoły

„W 1964 roku, a konkretnie 19 listopada oddano najnowocześniejszą szkołę podstawową dla rokitnickiej dziatwy” tak brzmiały nagłówki ówczesnych gazet.

Szkoła mająca około 3000 m 3 kształciła w klasach I – VIII 750. uczniów z Osiedla Rokitnica II.

 

Otwarcie

Otwarcie Szkoły Podstawowej nr 28 w Zabrzu
 

W roku szkolnym 1966 / 1967 do szkoły uczęszczało już 1304. uczniów (dwukrotnie więcej niż w roku oddania szkoły). Od 1967 roku szkoła nosiła imię Aleksandra Zawadzkiego, który był jej patronem do 1991 roku.

Nowopowstała szkoła posiadała piękną salę gimnastyczną, 15 sal lekcyjnych w tym m.in. pracownię chemiczną, fizyczną, biologiczną, polonistyczną, do zajęć praktyczno–technicznych, świetlicę, dobrze wyposażoną bibliotekę oraz kuchnię i stołówkę.

W szkole znajdował się gabinet lekarski i natryski. Prace prace remontowo – budowlane wykonało Bytomskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego.

Grono pedagogiczne liczyło 40 osób i przebywało w dwóch pokojach nauczycielskich.

W szkole działały m.in.: drużyny zuchowe, drużyna łuczników, zespół fletowy, zespół taneczny, chór, SKS, kącik szachowy; wydawano szkolną gazetkę. Organizowano liczne wycieczki, uroczystości dla środowiska lokalnego. W 1986 roku rozpoczęto remont szkoły, który objął wymianę okien, drzwi, podłóg, malowanie pomieszczeń, wymianę urządzeń sanitarnych.

Od chwili wejścia w życie reformy oświaty, (wrzesień 1999 roku) w szkolnictwie zaszły kolosalne zmiany. W zreformowanej szkole podstawowej nauka trwa sześć lat, ale dołączają do szkoły sześciolatkowie.

Obecnie szkoła posiada certyfikat „Szkoła z klasą” zdobyty w I edycji ogólnopolskiej akcji edukacyjnej. Wykwalifikowana i przyjazna kadra pedagogiczna dobrze przygotowuje do sprawdzianów zewnętrznych, konkursów i dalszej nauki. Szkoła uczy języka angielskiego począwszy od klasy pierwszej. Posiada pracownię do nauki języków obcych oraz pracownię komputerową. Prowadzi gimnastykę korekcyjną dla uczniów z wadami postawy oraz zespół dydaktyczno – wyrównawczy dla   uczniów klas I – III z trudnościami w nauce. Indywidualne zainteresowania i zdolności uczniowie mogą rozwijać na zajęciach kółek zainteresowań i zajęciach sportowych. Szkoła proponuje szeroki wachlarz imprez szkolnych, konkursów i uroczystości.

 

Hol

Hol szkoły
 

   Zapracowanym rodzicom szkoła proponuje opiekę nad dziećmi w świetlicy szkolnej, czynnej od godz. 6 50 do godz. 16 00 oraz zapewnia smaczne obiady w szkolnej stołówce i pyszności w szkolnym sklepiku. Swoją opieką, trzy razy w tygodniu, otacza dzieci szkolna higienistka. Szkoła pomaga zdobyć wykształcenie, poznawać i rozumieć świat oraz jego kulturę, przygotowuje do odpowiedzialnego współtworzenia świata, kształtuje postawy patriotyczne, poczucie przynależności do społeczności lokalnej, narodu, społeczności międzynarodowej. Obecnie w szkole uczy się 530. uczniów.

Kierownicy i dyrektorzy szkoły: Konrad Stolecki, Krystyna Gil, Krystyna Lipa, Iwona Wolna, Brygida Zdunek, Bożena Olichwer (obecnie).