SP28 Zabrze

Autor: Pandik

Dzień Górnika i Dzień Miłośników Rokitnicy

W dniu 2 grudnia 2015 roku odbyła się uroczysta akademia z okazji Tygodnia Miłośników Rokitnicy i górniczego święta Barbórki. Przedstawicielki samorządu uczniowskiego, Agata Strugała, Martyna Korczak, Zosia Matyjaszek i Patrycja Borycka, przeprowadziły wywiad z zaproszonymi gośćmi, absolwentami naszej szkoły, którymi byli: panie Klaudia Tokarz, Helena Maśnica, Agata Maśnica, Nina Duda, Oliwia Moskalik, Karolina Gryszka oraz byli uczniowie: Tomasz Dąbkowski, Jakub Olichwer i Wojciech Wróbel. Nasi goście mieli okazję przypomnieć sobie i słuchaczom ich lata spędzone w murach szkoły podstawowej, opowiedzieć o nauczycielach i uczniach z tamtych, nie tak odległych jeszcze lat, ale również podzielić się tym, czym obecnie się zajmują.

W wypowiedziach przebijała wielka sympatia i szacunek do naszej szkoły, za co jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Gościliśmy również panów górników, którzy uświetnili nasze święto i zaprezentowali się jak zwykle we wspaniałych górniczych mundurach. Wspólnie z nimi obejrzeliśmy występ uczniów klas pierwszych pod kierunkiem pań: Jadwigi Szewczuk, Ewy Rogackiej i Krystyny Włoczyk, program taneczny barwnej grupy w eleganckich strojach śląskich przygotowany przez panią Iwonę Malinowska – Wolny oraz występ chóru szkolnego pod kierunkiem pani Agnieszki Łukaszek.

 

 

Tydzień Miłośników Rokitnicy

Tydzień Miłośników Rokitnicy

    W dniach 23-27 listopada 2015 roku obchodziliśmy święto patronalne naszej szkoły. Wychowawcy klas I-VI przeprowadzili lekcje wychowawcze, podczas których uczniowie zapoznawali się z historią szkoły utrwaloną na kartach kronik szkolnych. W kręgu zainteresowań znalazły się okoliczności powstania szkoły, codzienne jej funkcjonowanie na przestrzeni lat, zmiany w wyposażeniu, przybory szkolne, wygląd uczniów, strój, uczesanie, przedmioty szkolne, zajęcia dodatkowe oraz sukcesy w nauce, sporcie i działaniach artystycznych.

  Klasy pierwsze pod kierunkiem swoich pań wychowawczyń przygotowały piękne i różnorodne bukiety, które zdobiły hol naszej szkoły. W klasach drugich i trzecich pani wicedyrektor Helena Maśnica przeprowadziła projekt edukacyjny pt. Jestem Miłośnikiem Rokitnicy, którego celem było upowszechnianie wiedzy o Rokitnicy, poznawanie walorów przyrodniczych, społecznych, kulturowych środowiska, kształtowanie postawy patriotycznej wobec miejsca swojego zamieszkania oraz zgodne współdziałanie w pracy grupowej. Uczniowie przygotowali w grupach plakaty ilustrujące różne oblicza naszej dzielnicy: przyrodę Rokitnicy, miejsce zabawy i wypoczynku, sport i miejsca do zajęć ruchowych, komunikację miejską. Efekty ich wspólnej pracy ozdobiły korytarz na parterze.

   Uczniowie klas IV-VI mieli możliwość rywalizacji w dwóch konkursach indywidualnych. Pierwszy polegał na stworzeniu przewodnika turystycznego po Rokitnicy, drugi natomiast był konkursem literackim , w którym należało napisać własną autorską legendę o Rokitnicy.

Najpiękniejsza rokitnicka legenda – laureaci konkursu literackiego:

I miejsce Wiktoria Kosz 4b

II miejsce Wiktoria Schmidt 4a

III miejsce Daniel Pustuł 5a

Wyróżnienia:

Michał Kasza 4b

Mateusz Niedźwiecki 4b

Kerem Ozdogan 4b

Julia Kuczała 4a

Alan Mika 4a

Dominika Wołowiec 4a

Gracjan Pieczko 4a

Przewodnik po Rokitnicy – laureaci konkursu:

  1. I.         Gracjan Pieczko 4a
  2. II.        Marta Węglarz 5b
  3. III.       Filip Wolnica 6

    W holu można było podziwiać wystawę fotograficzną zatytułowaną Moja Rokitnica zorganizowaną przez panie Sabinę Węglarz. i Renatę Urban oraz uczniów klasy Va. Na lekcjach religii uczniowie modlili się za naszą dzielnicę, a na lekcjach techniki przygotowywali barwne kotyliony w kolorach zabrzańskiej flagi.

Pokazowa lekcja w klasie II b

  20 X 2015 dla rodziców , 27 X dla nauczycieli z naszej szkoły a 1XII 2015 dla nauczycieli z zabrzańskich szkół pani mgr Anna Derela jedna ze współautorek innowacji pedagogicznej z zakresu edukacji matematycznej pt.,, Kiedy nie wiem, chcę wiedzieć” przeprowadziła zajęcia w swojej klasie (IIb ) metodą profesora Milana Hejnego . Pani Derela dwukrotnie uczestniczyła w szkole letniej , w której mentorem był sam profesor – absolwent Uniwersytetu Karola w Pradze, profesor zwyczajny matematyki oraz edukacji matematycznej .

„Bardziej trwałą i głęboką wiedzę uczeń zdobywa dzięki własnej aktywności i zaangażowaniu, a nie za pomocą gotowych wzorców przekazywanych mu przez nauczyciela” – to idea wpisująca się w jej myśl.  Rodzice i nauczyciele mogli obserwować z jakim zaangażowaniem dzieci rozwiązywały zadania i zagadnienia matematyczne . Uczniowie  traktowali zajęcia jako wspaniałą zabawę angażowali się całym sobą  ,przekonywali się nawzajem  o  swoich rozwiązaniach. Dochodzili do wspólnych wniosków i rozwiązań. Nauczyciel był  wyłącznie inicjatorem tych zadań. Z obserwacji uczniów w czasie lekcji, z ich wielkiego  zaangażowania i wymiernych efektów oraz z rozmów z nauczycielami, którzy oglądali lekcje można śmiało powiedzieć , że metoda profesora jest bardzo trafiona.

Innowacja ,,Kiedy nie wiem, chcę wiedzieć” zatwierdzona jest przez Kuratorium na okres 2015-2018.

Turniej Mikołajkowy w zbijaka
W dn. 07 – 11.12.2015r uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Mikołajkowym Turnieju Zbijanego. Sześcioosobowe drużyny kl. 4 rywalizowały 07.12.2015r., kl. 5 09.12.2015r., a kl. 6 11.12.2015r. Rozgrywki odbyły się w duchu „fair play”, uczniowie rywalizowali z dużym zaangażowaniem i świetnie się bawili. Turniejowi przyświecało hasło w j. angielskim „Every student in the school knows that playing sport is cool !”
Dzień Pluszowego Misia w klasie III c

4XII w naszej klasie. świętowaliśmy Dzień Pluszowego Misia. Odwiedziła nas Pani dyrektor Bożena Olichwer. Ilość uczniów w naszej klasie znacznie się w tym dniu zwiększyła 🙂

PROJEKT "CO DWIE SZKOŁY TO NIE JEDNA!!!"

HARMONOGRAM ZADAŃ W RAMACH PROJEKTU – CO DWIE SZKOŁY TO NIE JEDNA 2015

Jasełka i kolędowanie – wspólne kolędowanie SP 28, SP 30 i rodziców
Sprawozdanie z realizacji projektu z matematyki, przyrody, informatyki za miesiąc listopad – SP30

Konkurs Zabrze moje miasto kl.I -III

 Tegoroczny Szkolny Konkurs „Zabrze, moje miasto” dla klas I – III odbył się 19 listopada. Przedmiotem oceny jury były występy artystyczne dzieci oraz prace plastyczne. Każda klasa, bądź reprezentacja klasy, śpiewała piosenkę lub przedstawiała scenkę. Ocenie podlegało wykonanie, stroje i rekwizyty, ruch sceniczny. Oprócz tego trzyosobowe zespoły, z każdej klasy, wykonywały pracę plastyczną. Występy były barwne i wesołe. Każda klasa przygotowała się starannie i włożyła w to dużo serca. Jury z dumą podziwiało występy naszych uczniów, a widownia dobrze się bawiła. Oto wyniki konkursu: KLASY PIERWSZE : I miejsce – kl. I a i kl. I d,    II miejsce – kl. I b i kl. I c KLASY DRUGIE : I miejsce – kl. II b,    II miejsce – kl. II a i II c,   KLASY TRZECIE : I miejsce – kl. III b, II miejsce – kl. III a i kl. III c

Klasowa akcja III c

W drugiej połowie listopada 2015r. zorganizowałam akcję klasową: „Święta i bezdomne zwierzęta” na rzecz podopiecznych schroniska dla zwierząt w Zabrzu. Wspólnymi siłami zebraliśmy 18zł. Pieniądze zostały przekazane p. Dąbkowskiej, która wpłaci je na konto schroniska. Wszystkim zaangażowanym w akcję pomocy bezdomnym zwierzętom bardzo serdecznie dziękuję
Małgorzata Kuśmierczak

Konkurs "Zabrze moje miasto"

SZLAKIEM  TURYSTYKI  PRZEMYSŁOWEJ

Kolejny już raz odbył się w naszej szkole konkurs regionalny z cyklu „Zabrze moje miasto”.  Tegoroczne hasło przewodnie nawiązywało do zabytków techniki znajdujących się na terenie naszego miasta.

Jak co roku udział w konkursie wzięły drużyny wszystkich klas IV – VI. Każdy zespół po wylosowaniu konkretnego obiektu miał za zadanie wykonać dowolną techniką plakat przedstawiający dany zabytek oraz ułożyć do niego hasło reklamujące w gwarze śląskiej.

Ponadto uczestnicy musieli zaprezentować w oparciu o plakat informacje na temat obiektu. Ostatnia konkurencja polegała na udzieleniu odpowiedzi na pytania dotyczące  ogólnej wiedzy o naszym mieście.

Poziom konkursu okazał się wysoki. Plakaty, w większości wykonane z dużą starannością zostały wyeksponowane na szkolnym korytarzu.

Laureatami konkursu zostali:

       – I miejsce:   kl. Vb ( A. Jasik, D. Pudło, M. Węglarz)

       – II miejsce:  kl. IVb ( M. Kluk, W. Kosz, M. Lis)

       – III miejsce: kl. VIa ( J. Bok, A. Strugała, J. Wiekiera).

Zwycięzcy zostali nagrodzeni na apelu szkolnym.

Organizatorami konkursu były panie: J. Stefanik-Heinrich, H. Maśnica, D. Zabielna.

Warsztaty dziennikarskie

Na przełomie listopada i grudnia odbędzie się cykl warsztatów dziennikarskich dla uczniów klas młodszych. Poprowadzi je pani Katarzyna Włodarczyk z Nowin Zabrzańskich.  Kl. III C I kl. II b  już takie warsztaty odbyły 26.11.2015r. Na zajęciach uczniowie pogłębili swoją wiedzę na temat segregacji odpadów oraz bawiły się w przeprowadzanie wywiadu. Dowiedzieliśmy się również, co to jest chochlik dziennikarski. Ponieważ w tym dniu w naszej szkole był Dzień Życzliwości, więc przy tej okazji uczniowie redagowali też teksty dla koleżanek i kolegów, które potem zostały odczytane i przekazane do adresatów. Zabawa była wyśmienita. Na zakończenie, ciężka praca uczniów, została nagrodzona drobnymi upominkami od sponsora warsztatów- firmy A.S.A.,zajmującej  się  wywozem i zagospodarowaniem śmieci w naszym mieście.