SP28 Zabrze

Kategoria: Informacje

Procedury

linia-ruchomy-obrazek-0447

Oświadczenia nli procedury_COVID-19_zalacznik1

Oświadczenie o braku objawów chorobowych dziecka

Oświadczenie o braku objawów chorobowych dziecka-1

Oświadczenie o braku objawów chorobowych pracow. szk.

Procedura – przedszkole SP 28

Procedura bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy szkolnej

Procedura bezpieczeństwa pracy stołówki i wydawania posiłków

Procedura korzystania z biblioteki szkolnej

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U DZIECKA

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA ZAKAŻENIA PERSONELU PLACÓWKI

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAOSTRZENIA SIĘ SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ

PROCEDURA PRZYCHODZENIA I WYCHODZENIA Z PLACÓWKI

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW

PROCEDURY BEZPIECZNEGO POBYTU UCZNIÓW W PLACÓWCE

linia-ruchomy-obrazek-0447

 

Rok szkolny 2019-2020

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW PRZYSZŁYCH PRZEDSZKOLAKÓW

Zgłoszenie do klasy I dla dzieci z obwodu SP28 – 2020

Zasady rekrutacji 2020-2021 Oddział Przedszkolny

Zasady rekrutacji 2020-2021 klasa I

Załącznik do wniosku o przyjęcie dla ucznia spoza obwodu

Wniosek_o_przyjecie_dziecka-1

WNIOSEK o przyjęcie dziecka w ciągu roku szkolnego do przedszkola lub szkoły

Wniosek do klasy I dla dzieci spoza obwodu SP28 – 2020 2021

Oświadczenie- wola zapisania do przedszkola i do klasy I

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzania danych osobowych

Oświadczenia do wniosku o przyjęcie dziecka spoza obwodu do klasy pierwszej

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WP

Deklaracja kontynuowania wychowania przedzkolnego 2020 2021

 

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Zał.1_MEN-i-GIS_Informacja na temat zagrożeń dotyczących e-papierosów.(206118_271795)

Obwód SP28

Zasady rekrutacji kl. I 2019-2020

Zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego 2019-2020

WNIOSEK do klasy I dla dzieci z obwodu SP28 – 2019

WNIOSEK do klasy I dla dzieci spoza obwodu SP28 – 2019

Oświadczenia do WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA SPOZA REJONU DO KLASY PIERWSZEJ

Rekrutacja do szkoły na rok 2018/2019

Zasady rekrutacji KL.I

WNIOSEK do klasy I dla dzieci z obwodu SP28 – 2018

WNIOSEK do klasy I dla dzieci spoza obwodu SP28 – 2018

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny2018/2019

Zasady rekrutacji OP

Uchwała przedszkola

Zarządzenie 66

Cyberbezpieczeństwo

linia-ruchomy-obrazek-0447

List Podsekretarza  Stanu M. Kopcia – na temat

  CYBERBEZPIECZEŃSTWA