SP28 Zabrze

Kategoria: Wydarzenia

Akcja WOŚP w naszej szkole

linia-ruchomy-obrazek-0447

Dzieciaki z rokitnickiej podstawówki w jedno popołudnie zebrały ponad 4,3 tys. zł na rzecz WOŚP

 Źródło „Głos Zabrza 24”

Podziękowanie WOŚP 2016 r.

linia-ruchomy-obrazek-0447

ODSŁONIĘCIE TABLICY PAMIĄTKOWEJ

29 grudnia 2015 roku w naszej dzielnicy miało miejsce ważne wydarzenie – odsłonięcie tablicy upamiętniającej masowy wywóz Polaków na Wschód, akcję inicjowaną przez władze radzieckie. Działania te miały miejsce w styczniu 1945 roku.

Pomimo niesprzyjającej pogody – mrozu, wiatru i całkowitego braku słońca, licznie przybyli przedstawiciele władz miejskich – wiceprezydent, przewodniczący i członkowie Rady Miasta, władze oświatowe, przedstawiciele policji. W imieniu mieszkańców Rokitnicy wypowiedziała się pani Stanisława Mikulak.

Tradycyjnie już, przy takich uroczystościach nie mogło zabraknąć również reprezentacji naszej szkoły. Obok Dyrekcji SP 28 był również poczet sztandarowy oraz najmłodsi uczniowie naszej szkoły, którzy w tym dniu byli pod opieką nauczycieli w ramach zajęć świetlicowych.

Trzeba przyznać, że sztandar prezentował się bardzo uroczyście.

Jak się okazało, najmłodszych uczestników uroczystości, czyli naszych „maluchów” najbardziej zainteresowały osobistości w mundurach, bo na to, by zrozumieć sens tego typu uroczystości mają jeszcze czas.

  (Dorota Zabielna)

Tablica pamiątkowa – artykuły w gazecie

 

 

 

 

Jasełka i wspólne kolędowanie z rodzicami i z SP 30

  21 i 22 grudnia w związku z programem „Co dwie szkoły to nie jedna”, zarówno w naszej szkole jak i w Szkole Podstawowej nr 30 na Helence odbyły się wieczory kolędowe. Klasy teatralne 5b i 6a pokazały wspaniałe jasełka po śląsku przygotowane pod nadzorem pani Anny Leśniak, a połączone siły chórów obydwu szkół zaprosiły wszystkich przybyłych do wspólnego kolędowania. Wieczór zakończony został zimowym akcentem-przedstawieniem przygotowanym przez uczniów z Helenki i ich opiekunkę panią Brandys. Co więcej, kolędowanie w naszej szkole uświetniły swoim występem siostry Brożek z klasy 2b, Oliwia Czelejewska z klasy 2a, Daria Pudło z klasy 5b i Agata Strugała z klasy 6b. Życząc sobie zdrowia i radości, w atmosferze spokoju i uśmiechu udaliśmy się do domów, by celebrować  czas nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.

      A oto kilka zdjęć z występu w SP 30

Szkolne Jasełka

21 XII uczniowie z klas teatralnych przedstawili Jasełka dla pozostałych uczniów naszej szkoły.  Jasełka wywołały wiele pozytywnych emocji, gdyż aktorzy posługiwali się gwarą śląską. Na koniec wszyscy zaśpiewali znaną kolędę „Cicha noc,,,”, a pani dyrektor zaprosiła uczniów i ich rodziców do  wspólnego kolędowania  na godz.16.00 – 22 XII

Odwiedziny św. Mikołaja

7 grudnia 2015 roku do naszej szkoły zawitał Mikołaj wraz ze swoją świtą. Towarzyszyły mu dwie anielice Agata i Julia oraz psotliwy diabełek, który dostarczył uczniom dużo zabawy i humoru. Mikołaj rozdawał prezenty a aniołki częstowały dzieci cukierkami.  Uczniowie, aby zaskarbić sobie względy u Mikołaja śpiewali kolędy, pastorałki i recytowali wiersze. W tym dniu nikt nie został pominięty, a uczniowie szczególnie z klas młodszych, bardzo pozytywnie i entuzjastycznie reagowali na odwiedziny Mikołaja i jego pomocników.

                                                                                       (Marlena Flak)

IX ZABRZAŃSKI FESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK

Śpiewajcie Panu z weselem”

pod patronatem Księdza Biskupa Gerarda Kusza

i Pani Prezydent Małgorzaty Mańki – Szulik –  uczennice z II b Natalia i Wiktoria Brożek przygotowane przez Annę Derelę,

zajęły  ex aequo drugie miejsce każda w kategorii solistki w kategorii I-III. W konkursie brało udział ponad 300 uczestników. Laureaci wystąpią 8 stycznia w kościele Najświętszego Serca Jezusa w Rokitnicy w obecności biskupa.

 

Dzień Górnika i Dzień Miłośników Rokitnicy

W dniu 2 grudnia 2015 roku odbyła się uroczysta akademia z okazji Tygodnia Miłośników Rokitnicy i górniczego święta Barbórki. Przedstawicielki samorządu uczniowskiego, Agata Strugała, Martyna Korczak, Zosia Matyjaszek i Patrycja Borycka, przeprowadziły wywiad z zaproszonymi gośćmi, absolwentami naszej szkoły, którymi byli: panie Klaudia Tokarz, Helena Maśnica, Agata Maśnica, Nina Duda, Oliwia Moskalik, Karolina Gryszka oraz byli uczniowie: Tomasz Dąbkowski, Jakub Olichwer i Wojciech Wróbel. Nasi goście mieli okazję przypomnieć sobie i słuchaczom ich lata spędzone w murach szkoły podstawowej, opowiedzieć o nauczycielach i uczniach z tamtych, nie tak odległych jeszcze lat, ale również podzielić się tym, czym obecnie się zajmują.

W wypowiedziach przebijała wielka sympatia i szacunek do naszej szkoły, za co jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Gościliśmy również panów górników, którzy uświetnili nasze święto i zaprezentowali się jak zwykle we wspaniałych górniczych mundurach. Wspólnie z nimi obejrzeliśmy występ uczniów klas pierwszych pod kierunkiem pań: Jadwigi Szewczuk, Ewy Rogackiej i Krystyny Włoczyk, program taneczny barwnej grupy w eleganckich strojach śląskich przygotowany przez panią Iwonę Malinowska – Wolny oraz występ chóru szkolnego pod kierunkiem pani Agnieszki Łukaszek.

 

 

Tydzień Miłośników Rokitnicy

Tydzień Miłośników Rokitnicy

    W dniach 23-27 listopada 2015 roku obchodziliśmy święto patronalne naszej szkoły. Wychowawcy klas I-VI przeprowadzili lekcje wychowawcze, podczas których uczniowie zapoznawali się z historią szkoły utrwaloną na kartach kronik szkolnych. W kręgu zainteresowań znalazły się okoliczności powstania szkoły, codzienne jej funkcjonowanie na przestrzeni lat, zmiany w wyposażeniu, przybory szkolne, wygląd uczniów, strój, uczesanie, przedmioty szkolne, zajęcia dodatkowe oraz sukcesy w nauce, sporcie i działaniach artystycznych.

  Klasy pierwsze pod kierunkiem swoich pań wychowawczyń przygotowały piękne i różnorodne bukiety, które zdobiły hol naszej szkoły. W klasach drugich i trzecich pani wicedyrektor Helena Maśnica przeprowadziła projekt edukacyjny pt. Jestem Miłośnikiem Rokitnicy, którego celem było upowszechnianie wiedzy o Rokitnicy, poznawanie walorów przyrodniczych, społecznych, kulturowych środowiska, kształtowanie postawy patriotycznej wobec miejsca swojego zamieszkania oraz zgodne współdziałanie w pracy grupowej. Uczniowie przygotowali w grupach plakaty ilustrujące różne oblicza naszej dzielnicy: przyrodę Rokitnicy, miejsce zabawy i wypoczynku, sport i miejsca do zajęć ruchowych, komunikację miejską. Efekty ich wspólnej pracy ozdobiły korytarz na parterze.

   Uczniowie klas IV-VI mieli możliwość rywalizacji w dwóch konkursach indywidualnych. Pierwszy polegał na stworzeniu przewodnika turystycznego po Rokitnicy, drugi natomiast był konkursem literackim , w którym należało napisać własną autorską legendę o Rokitnicy.

Najpiękniejsza rokitnicka legenda – laureaci konkursu literackiego:

I miejsce Wiktoria Kosz 4b

II miejsce Wiktoria Schmidt 4a

III miejsce Daniel Pustuł 5a

Wyróżnienia:

Michał Kasza 4b

Mateusz Niedźwiecki 4b

Kerem Ozdogan 4b

Julia Kuczała 4a

Alan Mika 4a

Dominika Wołowiec 4a

Gracjan Pieczko 4a

Przewodnik po Rokitnicy – laureaci konkursu:

  1. I.         Gracjan Pieczko 4a
  2. II.        Marta Węglarz 5b
  3. III.       Filip Wolnica 6

    W holu można było podziwiać wystawę fotograficzną zatytułowaną Moja Rokitnica zorganizowaną przez panie Sabinę Węglarz. i Renatę Urban oraz uczniów klasy Va. Na lekcjach religii uczniowie modlili się za naszą dzielnicę, a na lekcjach techniki przygotowywali barwne kotyliony w kolorach zabrzańskiej flagi.

Pokazowa lekcja w klasie II b

  20 X 2015 dla rodziców , 27 X dla nauczycieli z naszej szkoły a 1XII 2015 dla nauczycieli z zabrzańskich szkół pani mgr Anna Derela jedna ze współautorek innowacji pedagogicznej z zakresu edukacji matematycznej pt.,, Kiedy nie wiem, chcę wiedzieć” przeprowadziła zajęcia w swojej klasie (IIb ) metodą profesora Milana Hejnego . Pani Derela dwukrotnie uczestniczyła w szkole letniej , w której mentorem był sam profesor – absolwent Uniwersytetu Karola w Pradze, profesor zwyczajny matematyki oraz edukacji matematycznej .

„Bardziej trwałą i głęboką wiedzę uczeń zdobywa dzięki własnej aktywności i zaangażowaniu, a nie za pomocą gotowych wzorców przekazywanych mu przez nauczyciela” – to idea wpisująca się w jej myśl.  Rodzice i nauczyciele mogli obserwować z jakim zaangażowaniem dzieci rozwiązywały zadania i zagadnienia matematyczne . Uczniowie  traktowali zajęcia jako wspaniałą zabawę angażowali się całym sobą  ,przekonywali się nawzajem  o  swoich rozwiązaniach. Dochodzili do wspólnych wniosków i rozwiązań. Nauczyciel był  wyłącznie inicjatorem tych zadań. Z obserwacji uczniów w czasie lekcji, z ich wielkiego  zaangażowania i wymiernych efektów oraz z rozmów z nauczycielami, którzy oglądali lekcje można śmiało powiedzieć , że metoda profesora jest bardzo trafiona.

Innowacja ,,Kiedy nie wiem, chcę wiedzieć” zatwierdzona jest przez Kuratorium na okres 2015-2018.

Turniej Mikołajkowy w zbijaka
W dn. 07 – 11.12.2015r uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Mikołajkowym Turnieju Zbijanego. Sześcioosobowe drużyny kl. 4 rywalizowały 07.12.2015r., kl. 5 09.12.2015r., a kl. 6 11.12.2015r. Rozgrywki odbyły się w duchu „fair play”, uczniowie rywalizowali z dużym zaangażowaniem i świetnie się bawili. Turniejowi przyświecało hasło w j. angielskim „Every student in the school knows that playing sport is cool !”