SP28 Zabrze

Kategoria: Z życia szkoły

Zajęcia z języka angielskiego

linia-ruchomy-obrazek-0447

Zajęcia z j. angielskiego odbywał się w terminie 22.05 – 3.06.22 w szkole English in Cyprus
w Limassol. Lekcje odbywały się codziennie
w trzech modułach: pierwszy i drugi to ćwiczenia gramatyczne i słownikowe, trzeci intensywne konwersacje. Po południu organizowane były fakultatywne zajęcia
z native speakerem. Prowadzący reprezentowali wysoki poziom kompetencji dzięki czemu widoczne były postępy w nauce. W trakcie zajęć poznaliśmy inne nowatorskie metody nauczania w szczególności gramatyki
i słownictwa oraz inspirujące metody pozwalające na efektywne sprawdzanie poziomu opanowanych umiejętności. Poszerzy to nasz własny warsztat pracy dydaktycznej. Ponadto nabyta wiedza i umiejętności pozwolą na zapoznawanie się z literaturą przedmiotową także w języku obcym, co umożliwi wymianę doświadczeń zawodowych z poznanymi podczas kursu nauczycielami z innych krajów.

Agnieszka Mikulak

linia-ruchomy-obrazek-0447

Kurs językowo – metodyczny

linia-ruchomy-obrazek-0447

W dniach 25.04. do 07.05.2022r. pani Dorota Zakrzowska uczestniczyła w kursie językowo- metodycznym „Deutsch für Lehrer”, organizowanym przez DID z siedzibą
w Berlinie. Zajęcia odbywały się
w nowoczesnych wnętrzach starego domu usługowego przy Novalisstraße 12. Grupa liczyła 16 osób, z czego kilkoro łączyło się online i uczestniczyło regularnie w zajęciach. Zajęcia z języka niemieckiego odbywały się
w godzinach 8:30 do 12:30. W grupie były
w szczególności młode osoby, które planowały związać swoją przyszłość z językiem niemieckim. Zajęcia były bardzo interesujące
i rozwijające moje zainteresowania. Zarówno Hendrik jak i Claudia, osoby prowadzące grupę, bardzo atrakcyjnie organizowały zajęcia, dając okazję do polepszania kompetencji mówienia oraz pisania. Prowadzący stosowali: pracę
w zespołach, w parach, prezentacje video, wykorzystanie TIK. Tematy poruszane na zajęciach dostarczy wiedzy na temat niemieckiej historii, sposobu organizowania szkolnictwa w krajach niemieckojęzycznych oraz organizacji i przebiegu lekcji
w niemieckich szkołach publicznych. We wtorki i czwartki była możliwość obserwowania zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli

Zdobyte doświadczenie pozwoli mi wspierać koleżanki w dążeniu do podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach
w ramach projektów Erasmus+. Udział
w międzynarodowym szkoleniu to następny krok w modyfikacji warsztatu pracy, doskonaleniu kompetencji językowych oraz metod i form pracy.

Dorota Zakrzowska

linia-ruchomy-obrazek-0447

Scenki w gwarze śląskiej

linia-ruchomy-obrazek-0447

Scenki w gwarze śląskie notatka
Dyplom Ani Kostki Scenki 2022
Dyplom Nadii Kulik Scenki 2022

Helena Maśnica

linia-ruchomy-obrazek-0447

Kurs języka niemieckiego

linia-ruchomy-obrazek-0447

W dniach 25.04. do 07.05.2022 r. pani Bożena Olichwer uczestniczyła w kursie języka niemieckiego „Deutsch Intensiv” zorganizowanym przez Goethe Institut
w Berlinie. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00- 13:00 w budynku Goethe Instytutu przy Neue Schönhauser Str. 20. Zabytkowy budynek sprzyjał poznawaniu nowego słownictwa. Grupa językowa liczyła 15 osób z różnych krajów, m.in. Irina z Mołdawii, David z USA czy Martin z Bostonu. Osoby te były w różnym przedziale wiekowym oraz wykonywały różne zawody. Zajęcia były prowadzone tylko
w języku niemieckim, największym wyzwaniem było zrozumienie gramatyki języka niemieckiego, tłumaczonej w języku angielskim. Dzięki różnorodnym metodom
i technikom prowadzenia zajęć łatwiej było przyswoić nowy materiał. Ogrom zadań domowych pozwalał na utrwalenie
i przećwiczenie poznanego materiału. Prowadząca stosowała: pracę w zespołach,
w parach, prezentacje video, wykorzystanie TIK. Zadania podczas każdych zajęć były tak skonstruowane, żeby każdy uczestnik mógł doskonalić własne umiejętności, poznawać nowe idiomy i wzbogacać słownictwo oraz ćwiczyć wymowę, rytm i akcentowanie.

Kurs języka niemieckiego w ramach programu Erasmus+ podniósł moje kwalifikacje zawodowe i skłonił mnie do dalszego studiowania I uczenia się języka niemieckiego. Jestem bardziej pewna siebie, swobodnie czuję się w międzynarodowym towarzystwie, spełniam potrzebę samorealizacji. Stałam się bardziej elastyczna I gotowa do pokonywania wyzwań I trudności. Znajomość języka pozwoli mi na udział w wielu projektach naukowych
o międzynarodowym zasięgu.

Bożena Olichwer

linia-ruchomy-obrazek-0447

Certyfikat

linia-ruchomy-obrazek-0447

linia-ruchomy-obrazek-0447

WOŚP 2022

linia-ruchomy-obrazek-0447Dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli się dorzucić!!!linia-ruchomy-obrazek-0447Szanowni Państwo!

W tym roku – 30 stycznia – odbędzie się okrągły, 30-ty Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy!!!
Społeczność naszej szkoły od 2002 r. z wielkim zaangażowaniem i dużymi sukcesami włączała się w dzieło WOŚP, organizując Szkolny Finalik.

W rekordowym, 2020 roku zebraliśmy
7041,40 zł.
W trudnym czasie pandemii organizacja Finaliku w znanej
i sprawdzonej konwencji nie jest możliwa, więc już po raz drugi proponujemy – nie rezygnujmy, zróbmy to wirtualnie.
Oto nasza kolejna eSkarbonka!!!

https://eskarbonka.wosp.org.pl/7w21cw

W jedności siła!!!

Pamiętajcie – bez Was się nie uda!!!

Informacje o Finalikach

linia-ruchomy-obrazek-0447

Pamiętamy o rocznicy stanu wojennego…

linia-ruchomy-obrazek-044713 12. obchodziliśmy 40 rocznicę stanu wojennego. Na wszystkich lekcjach historii przypomniane zostały zdarzenia z grudnia 1981 r. Omówione zostały przyczyny
i następstwa tych zdarzeń oraz, co najbardziej tragiczne – ich ofiary (górników kopalni „Wujek”, Grzegorza Przemyka). Uczniowie klasy 7a uczestniczyli dodatkowo w krótkiej prelekcji o czasach komunistycznych, która odbyła się
w oparciu o prezentację wystawy znajdującej się w sali 16, a przygotowanej z racji udziału naszej szkoły w projekcie „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie”. Projekt trwał od września do listopada. Jednym z jego założeń był udział uczniów w konkursach wojewódzkich o tematyce związanej ze stanem wojennym.
W konkursie „Stan wojenny we wspomnieniach naszych bliskich” Jesica Małek z kl. 5 a zajęła
II miejsce w województwie.
Pamiątką po przeprowadzonych zajęciach ma być wystawa wykonana przez uczniów klas
VI – VIII poświęcona ofiarom stanu wojennego.

Dorota Zabielna

linia-ruchomy-obrazek-0447

Dzień Górnika oczami klasy 1a

linia-ruchomy-obrazek-0447

Małgorzata Kuśmierczak

linia-ruchomy-obrazek-0447

Barbórka 2021

linia-ruchomy-obrazek-0447Sprawozdanie ze szkolnych obchodów Dnia Górnika 2021

linia-ruchomy-obrazek-0447

H. Maśnica, Izabela Dąbkowska, Ewa Rogacka, Małgorzata Kuśmierczak, Anna Derela

linia-ruchomy-obrazek-0447

Obchody 99 urodzin Zabrza

linia-ruchomy-obrazek-0447

 

Helena Maśnica

linia-ruchomy-obrazek-0447