SP28 Zabrze

Kategoria: Edukacja regionalna

ŚWIĘTO SZKOŁY
linia-ruchomy-obrazek-0447

Święto Szkoły rozpoczął uroczysty apel, na którym uroczyście odśpiewano hymn państwowy i wprowadzono sztandar szkoły.
O jego obustronnym wyglądzie przypomniała uczniom opiekunka Samorządu Uczniowskiego, pani Paulina Drzastwa.

Dyrektor szkoły, pani Bożena Olichwer, złożyła wszystkim uczniom, nauczycielom i przybyłym gościom życzenia urodzinowe, do których
z bukietem kwiatów dołączyła się Przewodnicząca Rady Rodziców, pani Karolina Toporek.

Całość uświetniły: przedstawienie w gwarze śląskiej pt. ,,Nasza Szkoła”, przygotowane przez wicedyrektora szkoły, panią Helenę Maśnicę,
w którym wystąpili uczniowie klasy Va (Natalia Grajcar – jako córka Karolina, Dominika Kuczała – jako córka Ania, Julia Nieswiec – ich mama i Gracjan Pieczko – jako opa) oraz nagrodzona prezentacja w Power Poncie autorstwa Gracjana Pieczki.

Przybyli goście otrzymali pierwszy nr gazetki „Młodzi Miłośnicy Rokitnicy”

Gazetka „Młodzi Miłośnicy Rokitnicy”

 „Nasza Szkoła jest najlepsza”

Wyniki konkursu
w klasach IV – VI

„Nasza Szkoła jest najlepsza”

Wyniki konkursu
w klasach I – III

linia-ruchomy-obrazek-0447

Zabrze – moje miasto – konkurs

linia-ruchomy-obrazek-0447

Szkolny Konkurs „Zabrze – moje miasto”
– tegoroczny tytuł:

POZNAJEMY ZABRZAŃSKIE DZIELNICE

 W tym roku Szkolny Konkurs z cyklu „Zabrze – moje miasto” organizowany w  klasach IV – VI odbył się 27 października. Przedmiotem oceny jury były prace plastyczne wykonane w formie plakatu reklamującego wylosowaną dzielnicę.
3 – osobowe zespoły klasowe w atrakcyjny sposób zaprezentowały przygotowane wcześniej informacje na temat konkretnej dzielnicy Zabrza. Ocenie podlegał wykonany plakat oraz sposób prezentacji wylosowanego tematu. Dodatkowo, każdy zespół losował
z opracowanego zestawu jedno pytanie, wymagające wiedzy ogólnej na temat naszego miasta. Wszystkie zespoły przygotowały się starannie do prezentacji, co niewątpliwie przyczyniło się do poszerzenia wiedzy na temat zabrzańskich dzielnic. Jury z dumą podziwiało występy  uczniów oraz przygotowane przez nich plakaty. Prezentacje podobały się także zgromadzonej widowni, czego wyrazem były oklaski dla występujących.  Oto wyniki konkursu:

Wyniki konkursu – Zabrze – moje miasto

Organizatorki: J. Stefanik-Heinrich,
I. Boborowska, D. Zabielna, H. Maśnica

linia-ruchomy-obrazek-0447

Atrakcje na Górnym Śląsku

linia-ruchomy-obrazek-0447

Projekt edu-atrakcje Górnego Śląska

Sprawozdanie – atrakcje na Górnym Śląsku

linia-ruchomy-obrazek-0447

Skarbnikowe Gody 2016

linia-ruchomy-obrazek-0447

W tym roku Skarbnikowe Gody odbyły się
1 października. Uczniowie, rodzice oraz nauczyciele naszej szkoły przygotowywali się do tej imprezy biorąc pod uwagę tegoroczne hasło: „Roztańczone miasto”. Barwna parada ruszyła o godz. 11.00. Dziewczynki przebrane za czirliderki, z własnoręcznie zrobionymi pomponami w rękach, chłopcy również
z pomponami oraz zespół taneczny przemaszerowali  przez miasto z tarczą SP 28. Oczywiście nie zabrakło rodziców
i nauczycieli. Towarzyszył nam śpiew, skandowanie i dużo radości.

  (Ewa Rogacka)

Tak świętowaliśmy urodziny naszego miasta!

linia-ruchomy-obrazek-0447

Skarbnikowe Gody 2016

Zaproszenie na Skarbnikowe Gody 01.10.2016r

Finał Wojewódzkiego Konkursu Regionalnego

linia-ruchomy-obrazek-0447

Sprawozdanie z finału wojewódzkiego konkursu – Edukacja Regionalna

linia-ruchomy-obrazek-0447

„Tydzień śląski”

linia-ruchomy-obrazek-0447

„Tydzień śląski 2016” trwał w naszej szkole od 6 do 13 czerwca 2016 roku. Odbywały się różne działania na terenie szkoły:

– w bibliotece zorganizowano wystawkę książek autorów pochodzących ze Śląska i tych autorów, którzy piszą po śląsku, przy stolikach uczniowie grali  w karty, które zawierały wyrazy po śląsku. Grali też w bierki oraz w dobieranki wyrazowe.

–  w sali numer 17 zorganizowano wystawkę dawnych zabawek oraz zachęcano dzieci do udziału w dawno zapomnianych zabawach tj.: w  skaczącą piłeczkę, żabkę, pajączek, puszczanie bączka, łowienie rybek, skoki przez skakankę czy grę w  gumę. Dzieci chętnie brały udział we wszelkiego rodzaju grach planszowych oraz zręcznościowych. Bawiły się także lalkami, strzelały ze „sznojdra”,  puszczały bańki, oraz „heklowały”.  Mistrzami „heklowania” okazali się:

w kategorii – uczniowie: Oliwia Milewska – uczennica z klasy IV a,

w kategorii – rodzice: Aneta Budzińska (mama ucznia z klasy III a),

w kategorii – nauczyciele/pracownicy szkoły: Gizela Wilczek (szkolna higienistka).

– podczas festynu rodzinnego na boisku szkolnym zrobiono wspólne zdjęcie  „Uśmiechniętych  rodzin”. Ci którzy pokazali w pełni swój uśmiech zasłużyli na order.

Czy łódzcy urzędnicy są nagradzani "buźkami"?

Najbardziej uśmiechnięte rodziny

,,Graczki śląskie” w naszej szkole zorganizowały
i przeprowadziły p.J.Stefanik-Heinrich  i p. A.Mazurkiewicz

(Helena Maśnica)

linia-ruchomy-obrazek-0447

 

Wycieczka do Izby Regionalnej

Wycieczka klas młodszych do izby regionalnej  w Rokitnicy – 25.04.2016

Uczniowie z klas młodszych 25 kwietnia 2016 roku udali się do izby regionalnej prowadzonej przez Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego, które mieści się  w budynku ratusza w Rokitnicy przy ulicy Jordana. Prowadząca spotkanie p.Eleonora Krzemień opowiadała o zgromadzonych zbiorach, tj. przedmiotach użytku codziennego, zabawkach, przedmiotach kultu religijnego. Izba nie jest dużym pomieszczeniem a skarbów w niej bardzo wiele. Dzieci próbowały odgadnąć przeznaczenie niektórych przedmiotów, np. cepa, maglownicy. Niestety nawet trzepak do dywanów nie był znaną rzeczą. Piękne makatki, naczynia wystawione na półkach zdobiły izbę. Wszystkie dokumenty, książki, zdjęcia były zabezpieczone i właściwie przechowywane. Dzieci chętnie zadawały pytania a prowadząca starała się udzielać wyczerpujących odpowiedzi.

Zrobione zdjęcia były okazją do udokumentowania wycieczki i napisania przez dzieci sprawozdania z wycieczki. Wychowawcy klas połączyli zwiedzanie izby regionalnej z wycieczką do naszych zabytków, tj. znajdującej się nieopodal Kapliczki Matki Bożej Bolesnej przy ulicy Krakowskiej, Kościoła Parafialnego pw. NSPJ w Rokitnicy oraz osiedla patronackiego w Rokitnicy.

Bardzo dziękujemy Towarzystwu Społeczno-Kulturalnemu Niemców Województwa Śląskiego – DFK w Rokitnicy a przede wszystkim Pani Eleonorze Krzemień za życzliwość, cierpliwość i wspaniałe przyjęcie uczniów naszej szkoły.                                                                                              (Helena Maśnica)

 

 

Zwyczaje wielkanocne na Śląsku

linia-ruchomy-obrazek-0447

„WIELKANOCNE ZWYCZAJE NA ŚLĄSKU”

   Spotkanie z mieszkanką Zabrza – panią Dorotą Maśnicą

Na Górnym Śląsku nadal bogate są tradycje
i zwyczaje związane ze świętami wielkanocnymi. Triduum Paschalne
i Wielkanoc to dla mieszkańców naszego regionu szczególny czas modlitwy i zadumy, ale także kultywowania wielu dawnych tradycji, przekazywanych
z pokolenia na pokolenie, o których opowiadała mieszkanka Zabrza Pani Dorota Maśnica. Ta utalentowana mieszkanka Mikulczyc zaprezentowała swoje prace plastyczne (malowane na szkle) oraz wykonane przez nią  ozdoby z kordonku, muliny czy wełny.  Zaproszone dzieci z klas I-III  18 marca 2016 roku,  nie tylko mogły posłuchać
o dawnych zwyczajach wielkanocnych, ale również podziwiać zgromadzone obrusy, serwetki lub różne ozdoby i obserwowały również sposób wykonania tych ozdób. Dużym zainteresowaniem cieszyły się metody ozdabiania jajek. Pani Dorota Maśnica pięknie
i chętnie „rozprawiała” przybyłym na spotkanie uczniom naszej szkoły. Dzieci bacznie przyglądały się sprawnej pracy rąk, „kere hyklowały”, co widoczne także było na podglądzie z kamery. Dużym zainteresowaniem cieszyła się również wystawka makatek oraz prezentacja multimedialna dotycząca zwyczajów wielkanocnych.

Z pewnością zachęciliśmy naszych uczniów do kultywowania pięknych tradycji wielkanocnych.

Organizatorka:

Helena Maśnica

linia-ruchomy-obrazek-0447

Dzień Górnika i Dzień Miłośników Rokitnicy

W dniu 2 grudnia 2015 roku odbyła się uroczysta akademia z okazji Tygodnia Miłośników Rokitnicy i górniczego święta Barbórki. Przedstawicielki samorządu uczniowskiego, Agata Strugała, Martyna Korczak, Zosia Matyjaszek i Patrycja Borycka, przeprowadziły wywiad z zaproszonymi gośćmi, absolwentami naszej szkoły, którymi byli: panie Klaudia Tokarz, Helena Maśnica, Agata Maśnica, Nina Duda, Oliwia Moskalik, Karolina Gryszka oraz byli uczniowie: Tomasz Dąbkowski, Jakub Olichwer i Wojciech Wróbel. Nasi goście mieli okazję przypomnieć sobie i słuchaczom ich lata spędzone w murach szkoły podstawowej, opowiedzieć o nauczycielach i uczniach z tamtych, nie tak odległych jeszcze lat, ale również podzielić się tym, czym obecnie się zajmują.

W wypowiedziach przebijała wielka sympatia i szacunek do naszej szkoły, za co jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Gościliśmy również panów górników, którzy uświetnili nasze święto i zaprezentowali się jak zwykle we wspaniałych górniczych mundurach. Wspólnie z nimi obejrzeliśmy występ uczniów klas pierwszych pod kierunkiem pań: Jadwigi Szewczuk, Ewy Rogackiej i Krystyny Włoczyk, program taneczny barwnej grupy w eleganckich strojach śląskich przygotowany przez panią Iwonę Malinowska – Wolny oraz występ chóru szkolnego pod kierunkiem pani Agnieszki Łukaszek.