SP28 Zabrze

Kategoria: 4 x T

Podsumowanie działań w roku szkolnym 2016/17

Innowacja 4xT (teatr, talent, terapia, taniec)- rok szkolny 2016/2017.

W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie klasy II a, II b, II c, II d brali udział w zajęciach  w ramach w/w innowacji.  Jest to drugi rok realizacji 4xT.

Klasa II a to T jak teatr. W czasie  zajęć dzieci rozwijały umiejętność prezentacji na scenie. Uczyły się wyrażać uczucia i stany emocjonalne. Ćwiczyły także dykcję. Dzieci miały   spotkanie z aktorką formacji teatralnej „Lufcik na korbkę”, p. Agnieszką Batóg , z którą przeprowadziły wywiad w czasie obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru w naszej szkole. Była to okazja do wręczenia aktorom kwiatów po spektaklu, uzyskania autografów, jak również zrobienia sobie z nimi zdjęć.

Byliśmy na przedstawieniu pt. „Jaś i Małgosia”, w którym występowała znajoma dzieciom aktorka i reżyserka p. Anna Leśniak. Dzieci mogły zapoznać się ze sztuką teatralną w formie komiksu.

Odwiedziliśmy Teatr Nowy im. Gustawa Morcinka w Zabrzu przy okazji Gali Teatrów wieńczącej  63 Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej im. Norberta Kroczka. Odebraliśmy Srebrną Maskę, którą zdobyliśmy na tym festiwalu występując z przedstawieniem pt. „ Bajka o ślimaku Kacperku”, które przygotowaliśmy razem z klasą III b.

Naszym kolejnym sukcesem było uzyskanie I miejsca w miejskim konkursie „Scenki w gwarze śląskiej”. Zdobyliśmy serca jurorów scenką pt. „Hilary”.  Uczniowie chętnie recytują. Wiktoria Nocuń zdobyła IV miejsce w Małej Lidze Recytatorów.

Uświetniliśmy występami wiele szkolnych imprez :

„Marcinki” w naszej dzielnicy – przedstawiliśmy scenki promujące szlachetne cechy charakteru,

– Barbórka – wystawiliśmy „Hilarego”,

– Jasełka- występowaliśmy razem z wszystkimi drugimi klasami,

– Dzień Otwarty – przygotowaliśmy przedstawienie pt. „Szły raz myszy”,

– Spotkanie z rodzicami przyszłych pierwszoklasistów – znowu wystąpił „Hilary”, ale w rozbudowanej wersji.

Klasa wystąpiła też przed mamami z okazji uroczystych obchodów Dnia Matki. W programie zaprezentowali nie tylko twórczość aktorską, ale też tańce i śpiew.

Dzieci bardzo lubią tworzyć miniatury teatralne wymyślone przez nich. Przygotowują je  w czasie przerw, a potem pokazują klasie. Często używają kukiełek i pacynek. Improwizacje tworzymy też w czasie zajęć.  To jest żywy teatr. Uczniowie sami wykonują dekoracje  i rekwizyty do przedstawień. Oczywiście pomagają nam rodzice.

Zabawa w teatr, która miała miejsce w tym roku szkolnym jeszcze się nam nie znudziła. Większość dzieci odnalazła wielką przyjemność w tej formie wyrażania siebie. Natomiast te, które na razie wolą występować w roli widza, może zachęcimy za rok do większej aktywności.

W roku szkolnym uczniowie klasy II b uczęszczali na zajęcia artystyczne w ramach innowacji 4xT (teatr, talent, terapia, taniec). W naszej klasie poszukiwaliśmy talentów. Największy talent recytatorski posiada Mariusz Krakowczyk, który reprezentuje klasę i szkołę na wielu konkursach. Największym jego osiągnięciem jest I miejsce w Małej Lidze Recytatorskiej. Mariusz wystąpił na koncercie laureatów w Teatrze Nowym w Zabrzu. Oprócz tego zdobył dwukrotnie III miejsce w recytatorskich konkursach miejskich: „Mój ulubiony wiersz Jana Brzechwy” i „Polska moja Ojczyzna”. Ponadto talentem literackim pochwalić się może Wiktoria Adamiec, która zdobyła wyróżnienie w konkursie plastyczno – literackim „Układanka – rymowanka”. Natomiast uczennice: Martyna Kozioł, Amelia Łysuniec, Julia Klacka, Justyna Broja przygotowały układ taneczny i wystąpiły na Szkolnym Pokazie Talentów, gdzie zdobyły  I miejsce, a  Mariusz Krakowczyk  III miejsce w kategorii recytacja.

Uczniowie rozwijają swoje pasje, odkrywają u siebie talenty i rozwijają je.

W klasie  II c  roku szkolnym 2016/2017  kontynuowana była innowacja  4xT  (teatr, talent, terapia, taniec) na  T jak  terapia.  Na zajęcia  uczęszczało  pięcioro dzieci, które mają  kłopoty z przyswajaniem wiadomości.

Trudnościom szkolnym często towarzyszą także zaburzenia aktywności na lekcjach, zaburzenia emocjonalne, trudności wychowawcze, zaburzenia relacji społecznych.
Zajęcia stwarzają dzieciom możliwości wszechstronnego rozwoju. W celu eliminowania niepowodzeń szkolnych oraz ich ujemnych konsekwencji oddziaływuje się za pomocą środków pedagogicznych na przyczyny i przejawy trudności dzieci w uczeniu się, by spowodować określone, pozytywne zmiany w zakresie ich sfery poznawczej i emocjonalno – motywacyjnej oraz wiedzy i umiejętności. Najważniejsze  jest, żeby  uwierzyły, że dadzą sobie radę i dzięki  wytrwałej pracy  osiągną  sukcesy  na  miarę  swoich  możliwości.

Zajęcia  są  korzystne  dla  dzieci.  Mogą  one odczuwać dumę i radość  z przezwyciężania trudności, ze swoich nawet małych  sukcesów.  Uczą  się  samodzielnej pracy.   Dzięki temu, że  biorą w nich udział   lepiej radzą  sobie   w  czasie  lekcji.  Poprzez zabawę  i w trakcie wykonywania zadań ćwiczą różne umiejętności. Rozwiązują różnego rodzaju  krzyżówki, rebusy,   łamigłówki.   Grają   w   gry  planszowe   i   loteryjki.

Doskonalą:  technikę czytania i pisania, czytanie ze  zrozumieniem, układanie zdań,  pisanie  z pamięci i ze słuchu. Uczą  się  dodawać i odejmować, układać i rozwiązywać zadania tekstowe,  posługiwać się pieniędzmi,  kalendarzem i zegarem. Wszystkie dzieci, które brały udział w zajęciach  otrzymały promocję do klasy trzeciej.

W roku szkolnym 2016/2017 w klasie II d  kontynuowana była innowacja 4xT (teatr, talent, terapia, taniec) na zajęciach  tanecznych . Uczniowie podczas zajęć dodatkowych mieli okazję rozwijać swoje poczucie rytmu, uczyć się nowych choreografii, tworzyć stroje, a co najważniejsze przygotowywać się do występów przed publicznością. A okazji do pokazania tanecznych umiejętności było nie mało: rozpoczynając na szkolnych uroczystościach, a kończąc na wojewódzkich, czy nawet ogólnopolskich festiwalach.

Uczniowie 2 d tworząc zespół  „Densiaki”  prezentowali się podczas Dni Otwartych Szkoły, Jasełek, finału Miejskiego Konkursu Ładnego Pisania i Kaligrafii oraz podczas zakończenia roku  szkolnego. Występowali  również na profesjonalnych scenach podczas wojewódzkiego festiwalu  „W świecie magii i baśni” prezentując układ „Wakacje Myszki Minnie” i zdobywając wyróżnienie, jak również podczas wojewódzkiego konkursu im. Norberta Krocza, gdzie dzieci wytańczyły  „Brązową puentę”.  Zwieńczeniem pracy zespołu był udział  w ogólnopolskim festiwalu tańca „Igraszki”, gdzie uczniowie ponownie zostali zauważeni, zdobywając wyróżnienie. Na każdym występie „Densiaki” prezentowały inny układ choreograficzny, konkurowały z profesjonalnymi zespołami działającymi w  Domach Kultury, co jeszcze bardziej podnosi wartość każdego sukcesu. Dzieci dokonały ogromnego postępu, są pewne siebie, rozwinęły się tanecznie, a przede wszystkim na scenie potrafią stać się małymi artystami. (Ewa Rogacka)

 

 

Jasełka 2016

linia-ruchomy-obrazek-0447

Szkolne Jasełka 2016

„Przez jakiś czas, zostanie w nas

Świąteczny zapach ciasta

By tak jak ptak, gdy minie rok

W rodzime wrócić gniazda

Gdy zaświeci choinka, odnowimy wspomnienia

Łamiąc kruchy opłatek

Wypowiemy życzenia „

 

Za nami święta, magiczny czas spotkań w gronie najbliższych, przyjaciół, rodziny. Czas składania życzeń, obdarowywania się prezentami i dobrym słowem. I pewnie przez jakiś czas zostaną wspomnienia, zapachy jak w cytowanym fragmencie świątecznej piosenki.

Tuż przed świętami 21.12.2016 roku, w pięknej dekoracji przygotowanej w sali gimnastycznej odbyły się w naszej szkole Jasełka, które wprowadziły całą społeczność uczniowską oraz środowisko lokalne w magiczny czas Świąt Bożego Narodzenia. Jasełka w tym roku przygotowały panie: Ewa Rogacka, Jadwiga Szewczuk, Joanna Graeser, Agnieszka Gabzdyl wraz ze swoim uczniami z klas     II a, II b, II c, II d. Klasy te realizują program innowacji „4 X T  – T jak teatr, T jak talent, T jak terapia, T jak taniec”. Przygotowany program skupiał wszystkie elementy realizowanej innowacji. W przedstawieniu jasełkowym wzięło udział bardzo dużo dzieci ze wszystkich klas drugich. Dzieci pięknie wczuły się w powierzone role aktorskie, recytowały wiersze, śpiewały piękne, polskie kolędy. Był również taniec aniołów oraz polonez do kolędy „Bóg się rodzi”, w którym zarówno anioły, królowie, pasterze i dzieci wykonały piękny taniec w hołdzie dla nowonarodzonego. Przed południem dzieci wystąpiły dwukrotnie dla uczniów klas młodszych i starszych naszej szkoły. A tuż po zapadnięciu zmroku, w magicznej scenerii Jasełka wystawiane były dla rodziców i krewnych oraz nauczycieli i zaproszonych gości. Świąteczne życzenia oprócz naszych aktorów złożyła wszystkim obecnym pani dyrektor Bożena Olichwer oraz panie organizatorki.

Prezentowane zdjęcia i krótkie nagrania niech będą pięknym  wspomnieniem  i  pamiątką minionego wydarzenia.                                                                  (Jadwiga Szewczuk)

linia-ruchomy-obrazek-0447

Innowacja „ 4 x T ”

linia-ruchomy-obrazek-0447

Inspiracją do podjęcia działań w celu tworzenia programu innowacji pedagogicznej jest chęć ciągłego rozwijania oraz pogłębiania zdolności oraz talentów, które drzemią w każdym dziecku. W tym celu nauczycielki: Ewa Rogacka, Jadwiga Szewczuk, Joanna Graeser oraz Agnieszka Gabzdyl stworzyły, a następnie realizują w trzyletnim cyklu kształcenia (od klasy I do III) różnorodne programy, mające na celu wszechstronny rozwój możliwości uczniów.
Klasa „a” pod opieką pani Ewy Rogackiej realizuje innowację „T jak teatr”. Innowacja teatralna to okazja do przybliżenia dzieciom tej fascynującej dziedziny, jaką jest teatr
i przygotowania ich do aktywnego uczestnictwa w kulturze. Poprzez obcowanie z tą dziedziną sztuki zostaje rozbudzona w dzieciach ciekawość świata, wyobraźnia, kreatywność, otwartość.
W klasie „b” pod kierunkiem pani Jadwigi Szewczuk są poszukiwane i rozwijane talenty poprzez realizację innowacji „T jak talent”. Zajęcia dodatkowe w ramach innowacji mają pomóc rozwijać umiejętności plastyczne, recytatorskie i talenty muzyczne.
Program „T jak terapia” realizowany w klasie „c” przez panią Joannę Graeser skierowany jest do uczniów, którzy potrzebują wsparcia. Celem zajęć jest stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka, pomoc w opanowaniu elementarnych umiejętności.
Klasa „d” pod opieką pani Agnieszki Gabzdyl zajmuje się tańcem, realizując program „T jak taniec”. Program innowacji pedagogicznej dotyczący edukacji tanecznej, przyspiesza rozwój poczucia rytmu, podnosi sprawność ruchową, a występy taneczne wzmacniają poczucie wartości uczniów.

TANIEC

TEATR

TALENT

TERAPIA

Utrwalanie zasad ortograficznych.

linia-ruchomy-obrazek-0447