SP28 Zabrze

Kategoria: Kiedy nie wiem, chcę wiedzieć

Sprawozdanie

linia-ruchomy-obrazek-0447Sprawozdanie z innowacji

linia-ruchomy-obrazek-0447

Krokowanie

linia-ruchomy-obrazek-0447

,,Pierwszy , drugi, trzeci krok.

Chodzić będę cały rok.

 Krokowanie lubię ćwiczyć kroki nam pomogą liczyć”-
(metoda prof. Milana Hejnego)
 
Klocki – sześciany

linia-ruchomy-obrazek-0447

Na naszych zajęciach prawdziwe klocki i wspaniała zabawa. Uczniowie jak zaczarowani, przypomnieli sobie przedszkole.  Jednak oprócz fantastycznej zabawy uczniowie poznali właściwości sześcianu.

Kolorowe klocki

linia-ruchomy-obrazek-0447

Na naszą lekcję zawitały kolorowe klocki – kolejne pomoce dydaktyczne , które oddziałują nie tylko na wzrok czy słuch ucznia, lecz takie , którymi może on własnoręcznie manipulować. Samodzielne działania są bowiem podstawą kształtowania się pojęć matematycznych w umyśle dziecka. Nie wystarczy tu bynajmniej bierna obserwacja czynności wykonywanych przez nauczyciela lub kolegę. Uczeń poprzez manipulację samodzielnie dochodzi do wniosków i w ten sposób rozwija logiczne myślenie. Dzieciaki są zachwycone zajęciami , gdyż myślą , że na matematyce się bawią, ale tylko ja wiem obserwując ich postępy ile już dokonały !!!!

„Patyczki”

linia-ruchomy-obrazek-0447

Środowisko to kształtuje logiczne myślenie, rozumienie prostych ułamków, a także  umiejętność  obliczania obwodu i pola figur.  Takie zadania rozwiązują uczniowie trzeciej klasy.

Oprócz zabaw metody profesora M. Hejnego uczniowie uczą się dodawania , odejmowania, mnożenia i dzielenia poprzez zabawę w ,,Muchy” Dzieci uwielbiają tą zabawę.  Daje im wiele radości a co za tym idzie uczą się przez to  liczenia i  tabliczki mnożenia.

 

linia-ruchomy-obrazek-0447

 

Środowisko edukacyjne: DZIADEK LEŚNY

linia-ruchomy-obrazek-0447

Środowisko to buduje u dzieci wyobraźnię o liczbie i jej wielkości. Liczba jest tutaj przedstawiona jako siła zwierzątka. Oprócz arytmetyki środowisko to wykorzystuje elementy kombinatoryki i logiki. Środowisko wprowadza się bajeczką, w której głównym bohaterem jest Dziadek Leśny – obrońca zwierzątek:

Ikony

linia-ruchomy-obrazek-0447

Geometria w siatce kwadratowej – GEOPLAN

linia-ruchomy-obrazek-0447

Jest to pomoc dydaktyczna, która pomoże każdemu dziecku w rozumowaniu geometrii. Wykonywanie ćwiczeń na geoplanie jest aktywną i lubianą przez uczniów formą nauki geometrii. Manipulacja gumką na kołeczkach geoplanu dostarcza uczniom praktycznej wiedzy w zakresie budowy, kształtu, własności i wzajemnych relacji pomiędzy poszczególnymi figurami geometrycznymi. Zakres ćwiczeń możliwych do przeprowadzenia na tej prostej i ekonomicznej pomocy dydaktycznej jest bardzo szeroki i obejmuje również zagadnienia: symetrii, izometrii, skali i wielu innych.

linia-ruchomy-obrazek-0447

Środowisko edukacyjne: AUTOBUS

linia-ruchomy-obrazek-0447

Środowisko edukacyjne – Autobus to przykład konstruktywistycznego sposobu nauczania matematyki. Środowisko bazuje na codziennych doświadczeniach ze środkami komunikacji publicznej. Wchodzenie i wychodzenie z autobusu, zapisywanie informacji dotyczących pasażerów tworzy bogaty zbiór danych, związków liczbowych, czy też sytuacji prowadzących do równań. Mamy tu do czynienia z matematyzacją sytuacji rzeczywistych, która sprzyja uczeniu się matematyki i pokonywaniu trudności. Zabawa w „autobus” służy: kształtowaniu pojęcia liczby w aspektach kardynalnym i porządkowym, rozwijaniu umiejętności rachunkowych – liczenie, rozwijaniu umiejętności układania i rozwiązywania zadań tekstowych, rozwijaniu umiejętności formułowania uogólnień i myślenia przyczynowo – skutkowego, kształtowaniu umiejętność porównywania różnicowego. zdjęcia.

linia-ruchomy-obrazek-0447

Pokazowa lekcja w kl. II b

linia-ruchomy-obrazek-0447

20 X 2015 dla rodziców, 27 X dla nauczycieli
z naszej szkoły a 1 XII 2015 dla nauczycieli
z zabrzańskich szkół pani mgr Anna Derela jedna ze współautorek innowacji pedagogicznej z zakresu edukacji matematycznej pt. „Kiedy nie wiem, chcę wiedzieć” przeprowadziła zajęcia
w swojej klasie (II b) metodą profesora Milana Hejnego. Pani Derela dwukrotnie uczestniczyła w szkole letniej, w której mentorem był sam profesor – absolwent Uniwersytetu Karola
w Pradze, profesor zwyczajny matematyki oraz edukacji matematycznej.

Bardziej trwałą i głęboką wiedzę uczeń zdobywa dzięki własnej aktywności
i zaangażowaniu, a nie za pomocą gotowych wzorców przekazywanych mu przez nauczyciela” – to idea wpisująca się w jej myśl.  Rodzice i nauczyciele mogli obserwować
z jakim zaangażowaniem dzieci rozwiązywały zadania i zagadnienia matematyczne. Uczniowie  traktowali zajęcia jako wspaniałą zabawę angażowali się całym sobą, przekonywali się nawzajem  o  swoich rozwiązaniach. Dochodzili do wspólnych wniosków i rozwiązań. Nauczyciel był wyłącznie inicjatorem tych zadań. Z obserwacji uczniów
w czasie lekcji, z ich wielkiego  zaangażowania
i wymiernych efektów oraz
z rozmów z nauczycielami, którzy oglądali lekcje można śmiało powiedzieć, że metoda profesora jest bardzo trafiona.

Innowacja „Kiedy nie wiem, chcę wiedzieć” zatwierdzona jest przez Kuratorium na okres 2015-2018.