Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /usr/home/sp28/domains/sp28.zabrze.pl/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2715 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /usr/home/sp28/domains/sp28.zabrze.pl/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2719 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /usr/home/sp28/domains/sp28.zabrze.pl/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3622 Innowacje – Strona 2 – SP28 Zabrze
SP28 Zabrze

Kategoria: Innowacje

Innowacja „ 4 x T ”

linia-ruchomy-obrazek-0447

Inspiracją do podjęcia działań w celu tworzenia programu innowacji pedagogicznej jest chęć ciągłego rozwijania oraz pogłębiania zdolności oraz talentów, które drzemią w każdym dziecku. W tym celu nauczycielki: Ewa Rogacka, Jadwiga Szewczuk, Joanna Graeser oraz Agnieszka Gabzdyl stworzyły, a następnie realizują w trzyletnim cyklu kształcenia (od klasy I do III) różnorodne programy, mające na celu wszechstronny rozwój możliwości uczniów.
Klasa „a” pod opieką pani Ewy Rogackiej realizuje innowację „T jak teatr”. Innowacja teatralna to okazja do przybliżenia dzieciom tej fascynującej dziedziny, jaką jest teatr
i przygotowania ich do aktywnego uczestnictwa w kulturze. Poprzez obcowanie z tą dziedziną sztuki zostaje rozbudzona w dzieciach ciekawość świata, wyobraźnia, kreatywność, otwartość.
W klasie „b” pod kierunkiem pani Jadwigi Szewczuk są poszukiwane i rozwijane talenty poprzez realizację innowacji „T jak talent”. Zajęcia dodatkowe w ramach innowacji mają pomóc rozwijać umiejętności plastyczne, recytatorskie i talenty muzyczne.
Program „T jak terapia” realizowany w klasie „c” przez panią Joannę Graeser skierowany jest do uczniów, którzy potrzebują wsparcia. Celem zajęć jest stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka, pomoc w opanowaniu elementarnych umiejętności.
Klasa „d” pod opieką pani Agnieszki Gabzdyl zajmuje się tańcem, realizując program „T jak taniec”. Program innowacji pedagogicznej dotyczący edukacji tanecznej, przyspiesza rozwój poczucia rytmu, podnosi sprawność ruchową, a występy taneczne wzmacniają poczucie wartości uczniów.

TANIEC

TEATR

TALENT

TERAPIA

Utrwalanie zasad ortograficznych.

linia-ruchomy-obrazek-0447

Sprawozdanie

Sprawozdanie – innowacja 2010-2016

Teatr uczy i bawi

linia-ruchomy-obrazek-0447W rok po wprowadzeniu pierwszej innowacji teatralnej, rozpoczęła się realizacja kolejnej – również zaplanowanej na trzy  lata – wychowawczynią klasy wdrażającej innowację nazwaną „Teatr uczy i bawi” została pani Iwona Malinowska – Wolny.

linia-ruchomy-obrazek-0447

Pogłębiamy nasze wiadomości

linia-ruchomy-obrazek-0447Podobnie jak w wielu innych zabrzańskich szkołach, również
w  SP nr 28 realizowany był projekt pod nazwą „Sukces rośnie razem z nami”. Chętni uczniowie na wybranych przez siebie różnorodnych zajęciach mogli utrwalać wiadomości i umiejętności zdobywane na lekcjach. Spotkania odbywające się
w nielicznych grupach dzięki zaangażowaniu prowadzących nauczycieli, którzy przez autorów projektu zostali wyposażeni w wiele przydatnych pomocy, były bardzo ciekawe, kształcące i urozmaicone.

linia-ruchomy-obrazek-0447

Sukces rośnie z nami

Sukces rośnie z nami

Z teatrem w świat

linia-ruchomy-obrazek-0447Kontynuując pracę  rozpoczętą na etapie klas
I – III, w latach 2012 – 2016 pani Iwona Boborowska wraz z grupą fachowców  była realizatorką innowacji teatralnej, która nosiła nazwę „Z teatrem w świat”. Podobnie jak to miało miejsce na etapie edukacji wczesnoszkolnej, uczniowie w klasie IV, V, VI mieli okazję wielokrotnie – stosując w praktyce zdobyte umiejętności – wystawiać przedstawienia oraz odnosić sukcesy
w konkursach.

Z teatrem przez rok szkolny

linia-ruchomy-obrazek-0447

W latach 2009 – 2012 pani Małgorzata Kuśmierczak realizowała innowację teatralną zatytułowaną „Z teatrem przez rok szkolny”. Poza obowiązkowymi zajęciami lekcyjnymi uczniowie mieli spotkania z aktorami, których celem było wprowadzanie ich
w arkana gry aktorskiej oraz pokazanie teatru „od kuchni”. Dzieci uczestniczyły w wielu przedstawieniach wystawianych na scenach całego Śląska. Zdobyta wiedza wykorzystywana była przy okazji różnorodnych przedstawień, akademii i konkursów.

linia-ruchomy-obrazek-0447

Teatr ruch język

linia-ruchomy-obrazek-0447W latach 2013 – 2016, pani Sylwia Globisz zostając wychowawczynią klasy teatralnej kontynuowała  pracę rozpoczętą tam na etapie edukacji wczesnoszkolnej  przez panią Iwonę Malinowską – Wolny.  Obie klasy realizujące innowacje teatralne miały niejednokrotnie  okazję wykazywać się zdobytymi umiejętnościami. Niejako ukoronowaniem tej wieloletniej pracy były: przedstawienie „O lisie Witalisie”, wystawione w czasie uroczystości 50 – lecia Szkoły Podstawowej nr 28 oraz
Jasełka 2015.

linia-ruchomy-obrazek-0447

Pokazowa lekcja w kl. II b

linia-ruchomy-obrazek-0447

20 X 2015 dla rodziców, 27 X dla nauczycieli
z naszej szkoły a 1 XII 2015 dla nauczycieli
z zabrzańskich szkół pani mgr Anna Derela jedna ze współautorek innowacji pedagogicznej z zakresu edukacji matematycznej pt. „Kiedy nie wiem, chcę wiedzieć” przeprowadziła zajęcia
w swojej klasie (II b) metodą profesora Milana Hejnego. Pani Derela dwukrotnie uczestniczyła w szkole letniej, w której mentorem był sam profesor – absolwent Uniwersytetu Karola
w Pradze, profesor zwyczajny matematyki oraz edukacji matematycznej.

Bardziej trwałą i głęboką wiedzę uczeń zdobywa dzięki własnej aktywności
i zaangażowaniu, a nie za pomocą gotowych wzorców przekazywanych mu przez nauczyciela” – to idea wpisująca się w jej myśl.  Rodzice i nauczyciele mogli obserwować
z jakim zaangażowaniem dzieci rozwiązywały zadania i zagadnienia matematyczne. Uczniowie  traktowali zajęcia jako wspaniałą zabawę angażowali się całym sobą, przekonywali się nawzajem  o  swoich rozwiązaniach. Dochodzili do wspólnych wniosków i rozwiązań. Nauczyciel był wyłącznie inicjatorem tych zadań. Z obserwacji uczniów
w czasie lekcji, z ich wielkiego  zaangażowania
i wymiernych efektów oraz
z rozmów z nauczycielami, którzy oglądali lekcje można śmiało powiedzieć, że metoda profesora jest bardzo trafiona.

Innowacja „Kiedy nie wiem, chcę wiedzieć” zatwierdzona jest przez Kuratorium na okres 2015-2018.