SP28 Zabrze

Kategoria: Innowacje

Pokazowa lekcja w kl. II b

linia-ruchomy-obrazek-0447

20 X 2015 dla rodziców, 27 X dla nauczycieli
z naszej szkoły a 1 XII 2015 dla nauczycieli
z zabrzańskich szkół pani mgr Anna Derela jedna ze współautorek innowacji pedagogicznej z zakresu edukacji matematycznej pt. „Kiedy nie wiem, chcę wiedzieć” przeprowadziła zajęcia
w swojej klasie (II b) metodą profesora Milana Hejnego. Pani Derela dwukrotnie uczestniczyła w szkole letniej, w której mentorem był sam profesor – absolwent Uniwersytetu Karola
w Pradze, profesor zwyczajny matematyki oraz edukacji matematycznej.

Bardziej trwałą i głęboką wiedzę uczeń zdobywa dzięki własnej aktywności
i zaangażowaniu, a nie za pomocą gotowych wzorców przekazywanych mu przez nauczyciela” – to idea wpisująca się w jej myśl.  Rodzice i nauczyciele mogli obserwować
z jakim zaangażowaniem dzieci rozwiązywały zadania i zagadnienia matematyczne. Uczniowie  traktowali zajęcia jako wspaniałą zabawę angażowali się całym sobą, przekonywali się nawzajem  o  swoich rozwiązaniach. Dochodzili do wspólnych wniosków i rozwiązań. Nauczyciel był wyłącznie inicjatorem tych zadań. Z obserwacji uczniów
w czasie lekcji, z ich wielkiego  zaangażowania
i wymiernych efektów oraz
z rozmów z nauczycielami, którzy oglądali lekcje można śmiało powiedzieć, że metoda profesora jest bardzo trafiona.

Innowacja „Kiedy nie wiem, chcę wiedzieć” zatwierdzona jest przez Kuratorium na okres 2015-2018.