SP28 Zabrze

Kategoria: Sukces rośnie razem z nami

Pogłębiamy nasze wiadomości

linia-ruchomy-obrazek-0447Podobnie jak w wielu innych zabrzańskich szkołach, również
w  SP nr 28 realizowany był projekt pod nazwą „Sukces rośnie razem z nami”. Chętni uczniowie na wybranych przez siebie różnorodnych zajęciach mogli utrwalać wiadomości i umiejętności zdobywane na lekcjach. Spotkania odbywające się
w nielicznych grupach dzięki zaangażowaniu prowadzących nauczycieli, którzy przez autorów projektu zostali wyposażeni w wiele przydatnych pomocy, były bardzo ciekawe, kształcące i urozmaicone.

linia-ruchomy-obrazek-0447