SP28 Zabrze

Kategoria: Nasze projekty

Certyfikat

linia-ruchomy-obrazek-0447

linia-ruchomy-obrazek-0447

Pamiętamy o rocznicy stanu wojennego…

linia-ruchomy-obrazek-044713 12. obchodziliśmy 40 rocznicę stanu wojennego. Na wszystkich lekcjach historii przypomniane zostały zdarzenia z grudnia 1981 r. Omówione zostały przyczyny
i następstwa tych zdarzeń oraz, co najbardziej tragiczne – ich ofiary (górników kopalni „Wujek”, Grzegorza Przemyka). Uczniowie klasy 7a uczestniczyli dodatkowo w krótkiej prelekcji o czasach komunistycznych, która odbyła się
w oparciu o prezentację wystawy znajdującej się w sali 16, a przygotowanej z racji udziału naszej szkoły w projekcie „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie”. Projekt trwał od września do listopada. Jednym z jego założeń był udział uczniów w konkursach wojewódzkich o tematyce związanej ze stanem wojennym.
W konkursie „Stan wojenny we wspomnieniach naszych bliskich” Jesica Małek z kl. 5 a zajęła
II miejsce w województwie.
Pamiątką po przeprowadzonych zajęciach ma być wystawa wykonana przez uczniów klas
VI – VIII poświęcona ofiarom stanu wojennego.

Dorota Zabielna

linia-ruchomy-obrazek-0447

Projekt dla uczniów i nauczycieli województwa śląskiego

linia-ruchomy-obrazek-0447

Organizator:

Śląski Kurator Oświaty

Partnerzy:

 • NSZZ „Solidarność” Region Śląsko-Dąbrowski
 • NSZZ „Solidarność” Region Częstochowski
 • NSZZ „Solidarność” Region Podbeskidzia
 • IPN Oddział w Katowicach
 • Stowarzyszenie „Dumni z Polski”
 • Śląskie Centrum Wolności i Solidarności

Patronat:

Jadwiga Wiśniewska – Poseł do Parlamentu Europejskiego
Jakub Chełstowski – Marszałek Województwa Śląskiego

linia-ruchomy-obrazek-0447

11 października 2021 r.

„40 lat po stanie wojennym” – wystawa

Koordynatorki:

Iwona Boborowska
Iwona Kwaśniak
Dorota Zabielna

linia-ruchomy-obrazek-044718, 19 października 2021 r.

„Nie zabierajcie Mamy”

W dniach 18 i 19 października 2021 r. uczniowie klas ósmych wzięli udział w projekcji filmu „Nie zabierajcie Mamy”. Film jest dokumentem relacjonującym wspomnienia kobiet aresztowanych i represjonowanych
w okresie stanu wojennego. Bohaterki opowiadają historie związane z ich aresztowaniem, przesłuchiwaniem oraz
o swoich wewnętrznych przeżyciach w czasie rozłąki z najbliższymi, zwłaszcza z dziećmi. Historie te przeplatają się również ze wspomnieniami ich małoletnich wówczas dzieci oraz podejmowanymi przez nich próbami „odzyskania” matek.Dokument jest potwierdzeniem siły i bohaterskiej postawy matek – Polek stanu wojennego.

Dorota Zabielna

linia-ruchomy-obrazek-044715, 16 listopada 2021 r.

15 i 16 listopada 2021 r. przeprowadzone zostały w klasach siódmych i ósmych zajęcia dotyczące stanu wojennego w Polsce. Lekcje stały się okazją uzupełnienia wiedzy nabytej już wcześniej, m. in. podczas oglądania
i omawiania wystawy powstałej w naszej szkole w sali nr 16 z okazji 40 rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Duża część uczniów, w nawiązaniu do tematyki omawianej w szkole poszerzyła swoją wiedzę w rozmowie z bliskimi, którzy byli świadkami bądź uczestnikami wydarzeń sprzed 40 lat.
Te indywidualne wspomnienia bliskich stały się tematem wypowiedzi niektórych uczniów.
W czasie zajęć wykorzystane zostały również materiały przygotowane przez IPN oraz Śląskie Centrum Wolności i Solidarności, np. teksty źródłowe czy karty pracy. Uzupełnieniem tych zajęć będą zaplanowane na grudzień dla uczniów klas siódmych i ósmych spotkania
z bohaterami/ świadkami stanu wojennego oraz działaczami Solidarności.

Dorota Zabielna

linia-ruchomy-obrazek-0447KONKURSY

 W ramach realizacji projektu Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie –
13 grudnia 1981 – Pamiętamy!
uczniowie naszej szkoły przystąpili do trzech konkursów wojewódzkich:

 1. „Stan wojenny we wspomnieniach naszych bliskich” – konkurs na wypowiedź prozatorską, mającą charakter wywiadu, kartki z pamiętnika, wspomnienia lub dziennika, będących relacjami osób będących świadkami wydarzeń z lat 1981 – 1983:
 • Jesica Małek – kl. V a
 • Tomasz Duda – kl. VII c
 1. „Tropiciele historii – poszukiwanie Ludzi Solidarności”– konkurs na kartkę z albumu polegający na samodzielnym wykonaniu pracy plastyczno – literackiej w formacie A4
  z biogramem uczestnika, świadka wydarzeń stanu wojennego w Polsce w latach 1981 – 1983:
 • Mariusz Krakowczyk – kl. VII c (bohaterką pracy konkursowej jest pani Bożena Boruta – Gojny, która prawdopodobnie będzie gościła
  w grudniu naszej szkole)
 1. I Wojewódzki Konkurs Historyczny pt.: „Moja ojczyzna, mój region w okresie stanu wojennego” – konkurs dwuetapowy: I etap – przygotowanie na A3 plakatu w formie infografiki; II etap – rozwiązywanie testu, tematycznie związanego ze stanem wojennym:
 • Agata Kijas – kl. VII a
 • Natalia Giardello – kl. VIII a.

Dorota Zabielna

linia-ruchomy-obrazek-044727 października 2021 r.koordynatorki projektu wzięły udział on – line w transmitowanej bezpośrednio konferencji „Drogowskazy pozostawione przez kardynała Stefana Wyszyńskiego na czas kryzysu” odbywającej się w Sali Papieskiej na Jasnej Górze.

linia-ruchomy-obrazek-0447Certyfikaty uczestnictwa nauczycieli w konferencjach

„Znane i nieznane o Solidarności lat osiemdziesiątych Regionu Śląsko-Dąbrowskiego” – D.  Zabielna
„Zdarzenia, które obudziły ducha wolności” – D. Zabielna
„Zdarzenia, które obudziły ducha wolności” – I. Kwaśniak
SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE – akcja „zdrowe przekąski”

linia-ruchomy-obrazek-0447

Cieszymy się, że dbacie o zdrowie podczas zdalnego nauczania i przygotowujecie zdrowe przekąski. Dziękujemy za udział w akcji i przesłane zdjęcia. Kontynuujemy akcję
i czekamy na kolejne fotografie. Pozdrawiamy!

(Małgorzata Strugała, Paula Fuchs, Krystyna Włoczyk)

linia-ruchomy-obrazek-0447

Podsumowanie akcji „Kicaj zdrowo”

linia-ruchomy-obrazek-0447

22 maja odbyła się X Miejska Konferencja profilaktyczna „Bezpiecznie Kicaj po zdrowie” podczas której nastąpiło podsumowanie rocznej pracy realizowanej przez zabrzańskie szkoły. Jak co roku naszą placówkę reprezentowało dwoje uczniów, a w tym roku były to: Amelia Łysuniec oraz Julia Hiero. Zadaniem przedstawicieli szkół było wykonanie tzw. ścieżki zdrowia i bezpieczeństwa. Za pomocą różnych środków plastycznych uczestnicy wykonywali ilustracje na podany temat. Spotkanie uświetniły występy gimnastyczne w wykonaniu dzieci, prezentacje multimedialne promujące działania ze szkół. Na zakończenie każda placówka otrzymała certyfikaty z rąk władz miasta Zabrze.  w przyszłym roku!                              (Agnieszka Gleich)

 

Jedz zdrowo – apel w ramach programu „Szkoła promująca zdrowie”

 

linia-ruchomy-obrazek-0447

24 maja 2018r. odbył się w apel, podczas którego promowaliśmy wśród całej społeczności szkolnej zdrowy styl życia. Część artystyczną przygotowała pani Agnieszka Gleich wraz klasą 3d. Uczniowie zaprezentowali scenkę, dzięki której mogliśmy zobaczyć jak wielki wpływ na przyszłość człowieka mają dobre lub złe nawyki żywieniowe, a następnie uczniowie tej klasy zachęcili wszystkich do wspólnych ćwiczeń w rytm energicznej muzyki. Kolejnym punktem programu była wspólna lekcja dotycząca spożywanego w szkole drugiego śniadania. Dzieci, na przykładzie „ucznia Stefana” mogły zobaczyć ile cukru spożywają przez zaledwie kilka godzin pobytu w szkole. Pani Paulina Drzastwa wraz z panią Dyrektor i uczennicą Nelą Fieleborn kolejno odmierzały ilość cukru jaka znajduje się w produktach, które często widujemy u dzieci w śniadaniówkach. Pod koniec eksperymentu brzuch Stefana był wypełniony białą trucizną L Na zakończenie Stefan „opowiedział” jakie konsekwencje prawdopodobnie poniesie w przyszłości przez jego obecny styl odżywiania  Oby ten apel wyszedł wszystkim na zdrowie! (Paulina Drzastwa)

Promowanie zdrowej żywności w klasie II a

Strefa ciszy!

REGULAMIN STREFY CISZY

STOP hałasowi!

linia-ruchomy-obrazek-0447

W ramach projektu „Szkoła promująca zdrowie”, we wrześniu przeprowadzono ankiety wśród uczniów na temat stopnia hałasu w szkole. Wykonano emotikonki, przedstawiające „ciszę” oraz ogłoszono konkurs na najciekawszy plakat promujący ciszę. 20 listopada odbył się apel STOP HAŁASOWI. Słowo wstępu wygłosiła pani dyrektor Bożena Olichwer,
w którym przybliżyła uczniom cele przystąpienia do projektu. Następnie uczniowie klasy 3d (pod kierunkiem Agnieszki Glaich) i 7b, wykonali inscenizację słowno – muzyczną. Przedstawili w niej wpływ hałasu na zdrowie człowieka. Szczególnie zwrócili uwagę na nadmierny hałas, jaki panuje w szkole na przerwach . Później pani Paulina Drzastwa przedstawiła prezentację przybliżającą rodzaje hałasu
i podsumowała ankiety. Na koniec ogłoszono wyniki konkursu. Dekorację apelu stanowiły konkursowe plakaty.                                   (Jolanta Brzozoń)

linia-ruchomy-obrazek-0447

Odwiedziny z Białorusi

W połowie lipca, w czasie wakacji, odwiedziła Zabrze i naszą szkołę pani Olga Szustowa, nauczycielka tańca i muzyki ze szkoły w Homelu ( Gomelu ) na Białorusi, z którą nasi nauczyciele i uczniowie rozpoczęli współpracę. Była zachwycona Śląskiem oraz sztolnią Królowa Luiza, którą zwiedziła. Po mieście i okolicach oprowadziła ją pani dyrektor, Bożena Olichwer. Obie panie podczas wizyty intensywnie rozmawiały na temat dalszej współpracy i przyszłego wyjazdu naszych uczniów na Białoruś.

„Kicaj zdrowo”- promocja zdrowej żywności

linia-ruchomy-obrazek-0447

22 maja w naszej szkole uczniowie klas I-III przy pomocy rodziców oraz wychowawców zorganizowali kiermasz ze zdrową żywnością. Inicjatywa powstała w ramach realizacji zabrzańskiego projektu „Kicaj zdrowo” do którego należymy od kilku lat. Uczniowie z zapałem sprzedawali oraz kupowali smaczne i zdrowe produkty, typu: sałatki owocowe, ciasteczka zbożowe, galaretki z owocami, kanapki z warzywami oraz wiele, wiele innych. Akcja przeprowadzona została we współpracy z młodszym samorządem uczniowskim, a całkowity dochód-385 zł przeznaczony zostanie na wsparcie duchowej adopcji dziecka.

Podsumowaniem zdrowego dnia w naszej szkole był wyjazd delegacji uczniów klasy II d do MOK w Zabrzu na konferencję metodyczną, gdzie z rąk wiceprezydenta miasta, pana Jana Pawlucha dzieci wraz z koordynatorem odebrały certyfikat dla szkoły. Następnie Radek z Dominiką zaprezentowali krótką prezentację dotyczącą działań szkoły w zakresie profilaktyki zdrowia. Na koniec, szczególnie wyczekiwany przez wszystkich moment, czyli degustacja wszelkich smakołyków przyniesionych przez 29 zabrzańskich szkół.

Dziękujemy za zaangażowanie i pomoc w organizacji tej wspaniałej akcji;   (Agnieszka Gabzdyl)

linia-ruchomy-obrazek-0447