SP28 Zabrze

Kategoria: Z życia szkoły

Warsztaty mediacje VI c

W czwartek 29.11.2016r. uczniowie klasy VIC mieli okazję uczestniczyć w warsztatach dotyczących mediacji i negocjacji ukierunkowanych na rozwiązywanie konfliktów. Zajęcia prowadził dr Grzegorz Frączek reprezentujący Ośrodek Mediacji Fundacji Wydziału Prawa i Administracji w Katowicach.

Warsztaty organizowane są w ramach przystąpienia szkoły do rządowego programu „Bezpieczna+”.

Na zakończenie wszyscy uczniowie klas VI otrzymali pamiątkowe dyplomy potwierdzające ich udział w warsztatach.                                                 (Justyna Maciejewska)

 

Spotkanie z Markiem Szołtyskiem
linia-ruchomy-obrazek-0447

Marek Szołtysek znany pisarz, publicysta, dziennikarz, autor wielu książek o Śląsku. Urodził się w 1963 r. w Gierałtowicach. Jest absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od wielu lat mieszka w Rybniku gdzie pracuje jako nauczyciel historii i wiedzy
o społeczeństwie w IV Liceum Ogólnokształcącym. W TVS prowadzi program S2 Śląsk. W Radiu Fest można usłyszeć jego felietony w audycji Szołtysek na Fest. Autor cotygodniowych felietonów publikowanych
w Dzienniku Zachodnim i katowickim wydaniu Echa Miasta.

W 1995 i 1999 roku otrzymał nagrody
w dziedzinie kultury z rąk prezydenta Rybnika. W 1997 roku dostał nagrody
z Kuratorium Oświaty w Katowicach, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Rady Oświaty Regionalnej. W 1999 roku otrzymał Nagrodę im. Wojciecha Korfantego,  przyznaną przez Związek Górnośląski. W 2001 roku przyjęty został do Śląskiej Loży Liderów. Trzy lata później przez Kazimierza Kutza został nazwany „współczesnym Karolem Miarką”.

My będziemy mieli zaszczyt gościć go w naszej  szkole we wtorek – 29 listopada.

Wydane książki:

 • Rybnik, nasze gniazdo (1997)
 • Papież na Górnym Śląsku (1998)
 • Śląsk, takie miejsce na ziemi (1998)
 • 80 lat PCK… (1999)
 • Żywot Ślązoka poczciwego (1999)
 • Dzieje rybnickiego zamku i sądu (1999)
 • Dzielnice Rybnika (2000)
 • Bujaków, 700 lat… (2000)
 • Biblia Ślązoka (2000)
 • Śląskie podróże (2000)
 • Elementarz śląski (2001)
 • Ślązoki nie gęski (2002)
 • Kuchnia śląska
 • Dzieje Śląska, Polski i Europy
 • Ślązoczki piykne są!
 • Bojki śląskie
 • Ślonsk je piykny
 • Graczki
 • Rozmówki Śląskie

linia-ruchomy-obrazek-0447

MAREK SZOŁTYSEK

gościem naszej szkoły!

Wizyta znanego śląskiego pisarza, dziennikarza i historyka – Marka Szołtyska odbyła się
w ramach cyklu Czytamy razem – comiesięcznych spotkań z książką oraz znanymi osobami.

Pisarz wpierw ze swadą „łosprowioł”
o dawnych śląskich obyczajach i zabawach dziecięcych, demonstrując przy tym własnoręcznie wykonywane, pomysłowe przedmioty-zabawki. Następnie uczniowie zadawali autorowi mnóstwo dociekliwych pytań, na które gość zawsze znajdywał dowcipną odpowiedź. Na koniec spotkania Marek Szołtysek przeczytał zebranym fragmenty swoich książek oraz przetłumaczone przez siebie na gwarę śląską wiersze Juliana Tuwima oraz Jana Brzechwy.

Galeria zdjęć ze spotkania

linia-ruchomy-obrazek-0447

ŚWIĘTO SZKOŁY
linia-ruchomy-obrazek-0447

Święto Szkoły rozpoczął uroczysty apel, na którym uroczyście odśpiewano hymn państwowy i wprowadzono sztandar szkoły.
O jego obustronnym wyglądzie przypomniała uczniom opiekunka Samorządu Uczniowskiego, pani Paulina Drzastwa.

Dyrektor szkoły, pani Bożena Olichwer, złożyła wszystkim uczniom, nauczycielom i przybyłym gościom życzenia urodzinowe, do których
z bukietem kwiatów dołączyła się Przewodnicząca Rady Rodziców, pani Karolina Toporek.

Całość uświetniły: przedstawienie w gwarze śląskiej pt. ,,Nasza Szkoła”, przygotowane przez wicedyrektora szkoły, panią Helenę Maśnicę,
w którym wystąpili uczniowie klasy Va (Natalia Grajcar – jako córka Karolina, Dominika Kuczała – jako córka Ania, Julia Nieswiec – ich mama i Gracjan Pieczko – jako opa) oraz nagrodzona prezentacja w Power Poncie autorstwa Gracjana Pieczki.

Przybyli goście otrzymali pierwszy nr gazetki „Młodzi Miłośnicy Rokitnicy”

Gazetka „Młodzi Miłośnicy Rokitnicy”

 „Nasza Szkoła jest najlepsza”

Wyniki konkursu
w klasach IV – VI

„Nasza Szkoła jest najlepsza”

Wyniki konkursu
w klasach I – III

linia-ruchomy-obrazek-0447

Witaminki wśród Biedronek

linia-ruchomy-obrazek-0447

21 listopada Biedronki okrzyknęły zgodnie Dniem Picia Soków. Z tej okazji  II śniadanie okrasiły soczkami wieloowocowymi, które baaaaaaaaaardzo im smakowały. Akcja ma charakter rozwojowy.

W bieżącym roku szkolnym wszystkie Biedronki przystąpiły do akcji „Owoce w szkole”. Dostajemy pyszne marchewki, gruszki, jabłka, rzodkiewki, borówki, papryczkę, czasem soczki. Wszystko jest bardzo zdrowe i pyszne. W sam raz na drugie śniadanie, czy podwieczorek dla tych, którzy zostają dłużej w przedszkolu. Poznajemy nowe smaki i bardzo nam się to podoba.

linia-ruchomy-obrazek-0447

Warsztaty – MEDIACJE

linia-ruchomy-obrazek-0447

 17.11.2016 r. (czwartek) tym razem uczniowie klasy VI A mieli okazję uczestniczyć
w warsztatach dotyczących mediacji
i negocjacji ukierunkowanych na rozwiązywanie konfliktów. Zajęcia prowadził dr Grzegorz Frączek reprezentujący Ośrodek Mediacji Fundacji Wydziału Prawa
i Administracji w Katowicach.

Warsztaty organizowane są w ramach przystąpienia szkoły do rządowego programu   „Bezpieczna+”.

linia-ruchomy-obrazek-0447

„Patyczki”

linia-ruchomy-obrazek-0447

Środowisko to kształtuje logiczne myślenie, rozumienie prostych ułamków, a także  umiejętność  obliczania obwodu i pola figur.  Takie zadania rozwiązują uczniowie trzeciej klasy.

Oprócz zabaw metody profesora M. Hejnego uczniowie uczą się dodawania , odejmowania, mnożenia i dzielenia poprzez zabawę w ,,Muchy” Dzieci uwielbiają tą zabawę.  Daje im wiele radości a co za tym idzie uczą się przez to  liczenia i  tabliczki mnożenia.

 

linia-ruchomy-obrazek-0447

 

Środowisko edukacyjne: DZIADEK LEŚNY

linia-ruchomy-obrazek-0447

Środowisko to buduje u dzieci wyobraźnię o liczbie i jej wielkości. Liczba jest tutaj przedstawiona jako siła zwierzątka. Oprócz arytmetyki środowisko to wykorzystuje elementy kombinatoryki i logiki. Środowisko wprowadza się bajeczką, w której głównym bohaterem jest Dziadek Leśny – obrońca zwierzątek:

Ikony

linia-ruchomy-obrazek-0447

Geometria w siatce kwadratowej – GEOPLAN

linia-ruchomy-obrazek-0447

Jest to pomoc dydaktyczna, która pomoże każdemu dziecku w rozumowaniu geometrii. Wykonywanie ćwiczeń na geoplanie jest aktywną i lubianą przez uczniów formą nauki geometrii. Manipulacja gumką na kołeczkach geoplanu dostarcza uczniom praktycznej wiedzy w zakresie budowy, kształtu, własności i wzajemnych relacji pomiędzy poszczególnymi figurami geometrycznymi. Zakres ćwiczeń możliwych do przeprowadzenia na tej prostej i ekonomicznej pomocy dydaktycznej jest bardzo szeroki i obejmuje również zagadnienia: symetrii, izometrii, skali i wielu innych.

linia-ruchomy-obrazek-0447

Środowisko edukacyjne: AUTOBUS

linia-ruchomy-obrazek-0447

Środowisko edukacyjne – Autobus to przykład konstruktywistycznego sposobu nauczania matematyki. Środowisko bazuje na codziennych doświadczeniach ze środkami komunikacji publicznej. Wchodzenie i wychodzenie z autobusu, zapisywanie informacji dotyczących pasażerów tworzy bogaty zbiór danych, związków liczbowych, czy też sytuacji prowadzących do równań. Mamy tu do czynienia z matematyzacją sytuacji rzeczywistych, która sprzyja uczeniu się matematyki i pokonywaniu trudności. Zabawa w „autobus” służy: kształtowaniu pojęcia liczby w aspektach kardynalnym i porządkowym, rozwijaniu umiejętności rachunkowych – liczenie, rozwijaniu umiejętności układania i rozwiązywania zadań tekstowych, rozwijaniu umiejętności formułowania uogólnień i myślenia przyczynowo – skutkowego, kształtowaniu umiejętność porównywania różnicowego. zdjęcia.

linia-ruchomy-obrazek-0447

Realizować marzenia

linia-ruchomy-obrazek-0447

Inspiracją do podjęcia działań w  celu stworzenia programu innowacji pedagogicznej „Realizować marzenia”, są zrealizowane przez klasy teatralne innowacje, coroczny udział uczniów w Zabrzańskiej Lidze Recytatorów
i innych konkursach recytatorskich oraz teatralnych. Innowację napisały nauczycielki: Bożena Olichwer, Agnieszka Mikulak – Szczodra, Jolanta Brzozoń.

Klasa, w której prowadzone będą zajęcia innowacyjne, to zespół uczniów, który będzie kontynuował i poszerzał wcześniej zdobytą wiedzę, rozwijał zdolności i zainteresowania aktorskie, taneczne, recytatorskie, reżyserskie, scenograficzne, językowe i informatyczne  oraz umiejętności kulturalnego i aktywnego spędzania wolnego czasu.

Innowacja przewiduje wykorzystanie różnorodnych metod aktywizujących i technik nauczania. Stosowane metody nauczania będą sprzyjać wyzwalaniu aktywności uczniów poprzez uwzględnienie zainteresowań, potrzeb i uzdolnień. Taką formą pracy są zajęcia teatralne, językowe i filmowe. Są to formy oparte na ruchu i zabawie, gdzie dziecko dobrowolnie wciela się w role naśladowcze
i twórcze, wyzwala aktywność poprzez swobodne działanie. Pobudzanie twórczej aktywności dziecka wspomaga jego wielokierunkowy, harmonijny i pełny rozwój. Głównym miejscem rozwoju twórczości będzie szkoła, gdzie nauczyciele kształcą młodych ludzi w sposób ciekawy, innowacyjny, systematyczny  i zorganizowany. Zajęcia artystyczne spełniać będą również wiele funkcji wychowawczych, korzystnie wpłyną na emocjonalny i fizyczny rozwój dzieci. Celem wprowadzanej  innowacji będzie  nie tylko podniesienie jakości pracy szkoły
i uatrakcyjnienie zajęć, ale jednocześnie wniesienie radości i uśmiechu w twórczą działalność dziecka. Młody człowiek, który nie będzie umiał wybrać prawidłowej drogi rozwoju,  będzie mógł skorzystać z twórczej 
i fachowej pomocy aktorów.

Bycie artystą dowartościowuje dzieci, sprawia, że zaczynają wierzyć w siebie, zwłaszcza, gdy inni patrzą na nich z podziwem. Udział
w spektaklu i kręceniu etiud filmowych będzie wiązało się też  z przełamaniem nieśmiałości. „Artyści” będą mogli poszczycić się uczestnictwem w różnego rodzaju uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych. Twórcza, piękna praca nauczycieli i dzieci uwieńczona zostanie tym, co najistotniejsze
i najwartościowsze – wzruszeniem artystycznym.

linia-ruchomy-obrazek-0447