SP28 Zabrze

Plac zabaw

linia-ruchomy-obrazek-0447

REGULAMIN SZKOLNEGO PLACU ZABAW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 W ZABRZU

1 Właścicielem Placu zabaw i znajdujących się na jego terenie urządzeń jest Szkoła Podstawowa nr 28 w Zabrzu.

2 Plac zabaw jest czynny od godziny 1000 do zmroku, korzystanie i przebywanie po zmroku jest zabronione.

3 Plac zabaw jest terenem służącym zabawie i wypoczynkowi dzieci od 2,5 do 12 lat.

4 Dzieci na terenie  placu  zabaw mogą  przebywać  wyłącznie  pod opieką  nauczycieli  –wychowawców lub rodziców (opiekunów), ponoszących pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka.

5 Urządzenia zabawowe należy wykorzystywać zgodnie z ich przeznaczeniem, przy zastosowaniu się do zaleceń nauczyciela.

6 Gry i zabawy ruchowe mogą odbywać się na wyznaczonej, bocznej części terenu Placu zabaw.

7 Na terenie Placu zabaw zabrania się:

  • Niszczenia zieleni i zaśmiecania terenu,
  • Wprowadzania zwierząt (psów i kotów),
  • Wnoszenia i spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu,
  • Przebywania osobom pod wpływem alkoholu lub pod działaniem innych środków odurzających,
  • Palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych, szkodliwych substancji chemicznych,
  • Wchodzenia na elementy dachowe urządzeń zabawowych.

8 Wszelkie uszkodzenia urządzeń i inne nieprawidłowości należy bezzwłocznie zgłaszać Dyrektorowi Szkoły.

9 Osoby niszczące sprzęt i urządzenia placu zabaw bądź ich opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną.

10 Dyrektor Szkoły nie odpowiada za wypadki osób, które korzystają z placu zabaw poza zorganizowanymi zajęciami szkolnymi.

linia-ruchomy-obrazek-0447

Plac zabaw, który został wybudowany przy szkole 8 lat temu ze środków rządowego programu “Radosna szkoła” niestety stał się niebezpieczny dla dzieci. Zaczęły odpadać płytki gumowe, niektóre urządzenia do zabawy i ławki uległy zniszczeniu. Dyrektor szkoły podczas wakacji wystosował do UM w Zabrzu pismo z prośbą o naprawę i zamknął plac zabaw. Orientacyjne koszty naprawy wykonywane na zamówienie przez specjalistyczne firmy przekraczały możliwości finansowe placówki, a dzieci nie miały się gdzie bawić. Dlatego z inicjatywy dyrektora szkoły, wspólnie z nauczycielami, rodzicami uczniów i pracownikami gospodarczymi szkoły, zwłaszcza niezastąpionego pana Tadzia Koszarskiego, wzięliśmy sprawy w swoje ręce. Od początku tygodnia ruszyły prace remontowe. Trzeba było zerwać gumowe pytki, utwardzić na nowo podłoże i jeszcze raz połączyć ze sobą nawierzchnię z  płytek  za pomocą specjalnie zamówionych łączników w taki sposób, aby się nie łamała i była bezpieczna dla użytkowników.
W przyszłym tygodniu zostaną wymienione i pomalowane huśtawki, równoważnie i ławki.

Kochani Rodzice, zwłaszcza Tatusiowie, dziękujemy Wam za pomoc i za to, że w każdej sytuacji możemy liczyć na Wasze wsparcie i pomoc. Wszak w jedności siła, a radość i uśmiech dzieci są przecież dla nas wszystkich najważniejsze…                                                                            (Bożena Olichwer)