SP28 Zabrze

Historia szkoły

linia-ruchomy-obrazek-0447Historia szkoły

„W 1964 roku, a konkretnie 19 listopada oddano najnowocześniejszą szkołę podstawową dla rokitnickiej dziatwy” tak brzmiały nagłówki ówczesnych gazet.

Szkoła mająca około 3000 m 3 kształciła w klasach I – VIII 750. uczniów z Osiedla Rokitnica II.

W roku szkolnym 1966 / 1967 do szkoły uczęszczało już 1304. uczniów (dwukrotnie więcej niż w roku oddania szkoły). Od 1967 roku szkoła nosiła imię Aleksandra Zawadzkiego, który był jej patronem do 1991 roku.

Nowopowstała szkoła posiadała piękną salę gimnastyczną,
15 sal lekcyjnych w tym m.in. pracownię chemiczną, fizyczną, biologiczną, polonistyczną, do zajęć praktyczno–technicznych, świetlicę, dobrze wyposażoną bibliotekę oraz kuchnię
i stołówkę. W szkole znajdował się gabinet lekarski i natryski. Prace prace remontowo – budowlane wykonało Bytomskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego. Grono pedagogiczne liczyło 40 osób i przebywało w dwóch pokojach nauczycielskich. W szkole działały m.in.: drużyny zuchowe, drużyna łuczników, zespół fletowy, zespół taneczny, chór, SKS, kącik szachowy; wydawano szkolną gazetkę. Organizowano liczne wycieczki, uroczystości dla środowiska lokalnego.
W 1986 roku rozpoczęto remont szkoły, który objął wymianę okien, drzwi, podłóg, malowanie pomieszczeń, wymianę urządzeń sanitarnych. Od chwili wejścia w życie reformy oświaty, (wrzesień 1999 roku) w szkolnictwie zaszły kolosalne zmiany.
W zreformowanej szkole podstawowej nauka trwa sześć lat, ale do szkoły dołączają sześciolatkowie. Obecnie szkoła posiada certyfikat „Szkoła z klasą” zdobyty
w I edycji ogólnopolskiej akcji edukacyjnej. Wykwalifikowana
i przyjazna kadra pedagogiczna dobrze przygotowuje do sprawdzianów zewnętrznych, konkursów i dalszej nauki. Szkoła uczy języka angielskiego począwszy od klasy pierwszej. Posiada pracownię do nauki języków obcych oraz pracownię komputerową. Prowadzi gimnastykę korekcyjną dla uczniów
z wadami postawy oraz zespoły dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów klas I – III z trudnościami w nauce. Indywidualne zainteresowania i zdolności uczniowie mogą rozwijać na zajęciach kółek zainteresowań i zajęciach sportowych. Szkoła proponuje szeroki wachlarz imprez szkolnych, konkursów
i uroczystości.

Hol

linia-ruchomy-obrazek-0447Hol szkoły

   Zapracowanym rodzicom szkoła proponuje opiekę nad dziećmi w świetlicy szkolnej, czynnej od godz. 6 30 do godz. 16 00 oraz zapewnia smaczne obiady w szkolnej stołówce. Swoją opieką, dwa razy w tygodniu, otacza dzieci szkolna higienistka. Szkoła pomaga zdobyć wykształcenie, poznawać
i rozumieć świat oraz jego kulturę, przygotowuje do odpowiedzialnego współtworzenia świata, kształtuje postawy patriotyczne, poczucie przynależności do społeczności lokalnej, narodu, społeczności międzynarodowej. Obecnie
w szkole uczy się 365. uczniów.

Kierownicy i dyrektorzy szkoły: Konrad Stolecki, Krystyna Gil, Krystyna Lipa, Iwona Wolna, Brygida Zdunek, Bożena Olichwer (obecnie).

linia-ruchomy-obrazek-0447