SP28 Zabrze

* Zbiża się wiosna!

Grupy przedszkolne wykonały marzanny na konkurs organizowany w Bibliotece Miejskiej. Przy pięknej pogodzie przedszkolaki wraz ze swymi wychowawczyniami zaniosły swoje marzanny do biblioteki.