SP28 Zabrze

wicedyrektor

linia-ruchomy-obrazek-0447

Wicedyrektor: mgr Helena Maśnica
(nauczyciel dyplomowany)

linia-ruchomy-obrazek-0447