SP28 Zabrze

wicedyrektor

linia-ruchomy-obrazek-0447

Wicedyrektor: mgr Patrycja Jureczko
(nauczyciel dyplomowany)

linia-ruchomy-obrazek-0447