SP28 Zabrze

Dyrektor szkoły

linia-ruchomy-obrazek-0447

Dyrektor: mgr Bożena Olichwer
(nauczyciel dyplomowany)

linia-ruchomy-obrazek-0447