SP28 Zabrze

* Ocena szkoły pod względem przygotowania na przyjęcie dzieci 6-letnich.

Ankieta dyrektora

Ankieta rodzice