SP28 Zabrze

Wymagania i kryteria oceniania

linia-ruchomy-obrazek-04472022/2023

Klasy I – III

JAK I CO OCENIAM – 1A

JAK I CO OCENIAM – 1B

JAK I CO OCENIAM – 2A

JAK I CO OCENIAM – 2B

PZO dla klas 1-3

PZO i wymagania edukacyjne j. niemiecki mniejszości narodowej klasy 1-3

PZO j. angielski kl.1 – 3 2022-23

 J.ANGIELSKI – KARTA OCENIANIA kl. 1 2022-23

J.ANGIELSKI – KARTA OCENIANIA kl. 2 2022-23

J.ANGIELSKI – KARTA OCENIANIA kl. 3 2022-23

PZO z religii – klasy 1-3

Wymagania edukacyjne z religii – klasy 1-3

Klasy IV – VIII

PZO z j. polskiego

Wymagania edukacyjne język polski- Między nami klasa 4

Wymagania edukacyjne -język polski- Między nami klasa 5

Wymagania edukacyjne – język polski – Między nami klasa 6

Wymagania edukacyjne – język polski – Między nami klasa 7

Wymagania edukacyjne – język polski – Między nami klasa 8

PZO z matematyki

Wymagania edukacyjne z matematyki – ogólne

Wymagania szczegółowe z matematyki dla klasy 6

Wymagania szczegółowe z matematyki dla klasy 7

Wymagania szczegółowe z matematyki dla klasy 8

PZO z historii

Wymagania edukacyjne z historii – klasa 5

Wymagania edukacyjne z historii – klasa 6

Wymagania edukacyjne z historii – klasa 7

Wymagania edukacyjne z historii – klasa 8

PZO z WOSu – klasa 8

PZO z geografii – klasa 5, 6, 8

PZO oraz wymagania edukacyjne z geografii – klasa 7

Wymagania edukacyjne z geografii – klasa 5

Wymagania edukacyjne z geografii – klasa 6

Wymagania edukacyjne z goegrafii – klasa 8

PZO oraz wymagania edukacyjne z biologii i przyrody – klasy 4-8

PZO z fizyki – klasa 7

PZO z fizyki – klasa 8

PZO z chemii – klasa 7 i 8

PZO z muzyki – klasy 4-7

Wymagania edykacyjne z muzyki – klasy 4-7

PZO z religii – klasy 4-8

PZO oraz wymagania edukacyjne z WFu – klasy 4-8

PZO oraz wymagania edukacyjne z j. angielskiego – kl. 4 – 8

PZO oraz wymagania edukacyjne z historii i kultury – klasy 5 i 6

PZO oraz wymagania edukacyjne z j. mn. – klasy 4-6

PZO oraz wymagania edukacyjne z j. niemieckiego – klasy 7 i 8

PZO oraz wymagania edukacyjne z informatyki – klasy 4-8

 

linia-ruchomy-obrazek-04472021/2022

Klasy I – III

PZO – klasy pierwsze

PZO – klasa druga 

PZO – klasy trzecie

JAK I CO OCENIAM  –  1 b

JAK I CO OCENIAM – 2 a

JAK I CO OCENIAM – 3 B

PZO – j. angielski – klasy 1

PZO j. angielski kl.1 – 3

Ocenianie ucznia obcokrajowca – klasa I

PZO – język mniejszości narodowej – j. niemiecki – klasa 3

PZO – język mniejszości narodowej niemieckiej – klasy pierwsze

PZO – język mniejszości narodowej niemieckiej – klasa druga

Wymagania edukacyjne – jmn niemieckiej – klasy pierwsze

Wymagania edukacyjne – jmn niemieckiej – klasa druga

Jak i co oceniam – wf – klasa 1 a

KARTA OCENIANIA kl. 2a, 3a, 3b, 4a, 6a, 7a – j.angielski

PZO z etyki kl.3

Karta oceniania – religia – klasy I – III

Wymagania i kryteria ocen – religia – klasy I – III

Klasy IV – VIII

Wymagania edukacyjne język polski – Między nami klasa 4

Wymagania edukacyjne -język polski – Między nami klasa 5

Wymagania edukacyjne – język polski – Między nami klasa 6

Wymagania edukacyjne – język polski – Między nami klasa 7

Wymagania edukacyjne – język polski – Między nami klasa 8

PZO z języka polskiego

Karta oceniania j. angielski – klasa 5a, 5b, 7b, 7c, 8a, 8b

KARTA OCENIANIA kl. 5a, 5b, 7b, 7c, 8a, 8b – j. angielski

PZO j. angielski kl. 4 – 8

KARTA OCENIANIA kl. 2a, 3a, 3b, 4a, 6a, 7a – j. angielski

PZO – przyroda i biologia

PZO – matematyka

Kryteia oceniania z matematyki dla klasy  IV

Kryteria oceniania z matematyki dla klasy V

Wymagania edukacyjne z matematyki

Wymagania – matematyka klasy szóste

Wymagania – matematyka klasy siódme

Wymagania – matematyka klasy ósme

Kryteria oceniania z chemii dla klasy VII

Kryteria oceniania z chemii dla klasy VIII

PZO – chemia

PZO – historia i kultura – klasy 5 – 6

PZO – informatyka – klasy 4 – 5

PZO – informatyka – klasy 6 – 8

PZO – j. niemiecki- klasy 7 – 8

PZO – j.mn. n.- klasy 4 – 6

Kryteria oceniania z muzyki – klasa 7

Kryteria oceniania z muzyki – klasa 6

Kryteria oceniania z muzyki – klasa 5

Kryteria oceniania z muzyki – klasa 4

Karta oceniania z muzyki – klasa 6

Karta oceniania z muzyki – klasa 4

Karta oceniania z muzyki – klasa 7

Karta oceniania z muzyki – klasa 5

Historia – kryteria ocen – klasa 4

Historia – karta oceniania 4 – 8

Historia – wymagania – klasa 5

Historia – wymagania – klasa 6

Historia – wymagania – klasa 7

Historia – wymagania – klasa 8

PZO – geografia

Georafia – wymagania – klasy 5

Georafia – wymagania – klasa 6

Geografia – wymagania – klasy 7

Geografia – wymagania – klasy 8

PZO – fizyka – klasy siódme

PZO – fizyka – klasy ósme 

PZO – WOS – klasy ósme

PZO plastyka

PZO z etyki kl.6-7

Technika klasy 4-6 kryteria i wymagania

PZO – WF

PZO-EDB

Ogólne zasady oceniania – religia

Religia – karta oceniania

Religia – system oceniania – klasy czwarte

Religia – system oceniania – klasy piąte

Religia – system oceniania – klasy szóste

Religia – system oceniania – klasy siódme

Religia – system oceniania – klasy ósme

Religa – podwyższenie oceny

linia-ruchomy-obrazek-0447