SP28 Zabrze

Wymagania i kryteria oceniania

linia-ruchomy-obrazek-0447

2019/2020

Klasy I – III

 

 

KARTA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA kl 4
KARTA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA kl 5
KARTA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA kl 6
KARTA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA kl 7
KRYTERIA OCENIANIA Z MUZYKI KL 4
KRYTERIA OCENIANIA Z MUZYKI KL 5
KRYTERIA OCENIANIA Z MUZYKI KL 6
KRYTERIA OCENIANIA Z MUZYKI KL 7
WYMAGANIA EDUKACYJNE MUZYKA KL 4
WYMAGANIA EDUKACYJNE MUZYKA KL 5
WYMAGANIA EDUKACYJNE MUZYKA KL 6
WYMAGANIA EDUKACYJNE MUZYKA KL 7 

Etyka_PSO_klasy_4-8

Plastyka_PSO_klasy_ 4-7

 
 
 
 
 
 
 
 
 

linia-ruchomy-obrazek-04472018/2019

Klasy I – III
 
Klasy IV – VIII

linia-ruchomy-obrazek-04472017/2018

Edukacja wczesnoszkolna

klasy IV – VII
linia-ruchomy-obrazek-0447
images

linia-ruchomy-obrazek-0447