SP28 Zabrze

* Procedury sprawdzianu dla szóstoklasistów

Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej w 2015 roku.