SP28 Zabrze

Świetlica

Świetlica szkolna realizuje następujące zadania opiekuńczo – wychowawcze szkoły:

 • zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej;
 • dbałość o bezpieczeństwo i wszechstronny rozwój uczniów;
 • dożywianie uczniów w formie obiadów.

Zd 1
 

Godziny otwarcia świetlicy: 6.30 – 16.00. Ze świetlicy korzystają: a) uczniowie klasy I – III, których rodzice lub prawni opiekunowie pracują (warunkiem przyjęcia jest wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ); b) uczniowie klas I – VI nieuczęszczający na zajęcia religii; c) uczniowie klas I – VI dojeżdżający do szkoły; d) inni uczniowie, na pisemną prośbę rodzica – opiekuna w sytuacji losowej.

W ramach zajęć świetlicowych dzieci uczestniczą w różnego rodzaju zajęciach:

 • zajęcia głośnego czytania realizowane przez J. Stefanik- Heinrich oraz wychowawców świetlicy;
 • gry i zabawy integrujące grupę świetlicową;
 • pomoc w odrabianiu zadań domowych;
 • zajęcia plastyczno – techniczne;
 • zajęcia poznawcze;
 • gry i zabawy dydaktyczno – umysłowe;
 • gry i zabawy ruchowe i zręcznościowe;
 • gry i zabawy komputerowe;
 • projekcje bajek i filmów dla dzieci.

 

Zd 2
 

Świetlica szkolna ma do dyspozycji dwie sale. Wyznaczone są miejsca do nauki, zabaw stolikowych, zajęć rekreacyjnych oraz zabaw ruchowych. Świetlica wyposażona jest w: piłkarzyki, zestaw miękkich materaców (z programu „Radosna Szkoła”), kosz do piłki koszykowej, drobny sprzęt do zabaw ruchowych, klocki do zabaw konstrukcyjnych, gry do zabaw stolikowych, komputery. Na bieżąco uzupełniana jest baza materiałów do zajęć plastyczno – technicznych oraz gier stolikowych.
Świetlicę prowadzi:
Kierownik świetlicy: mgr Małgorzata Strugała
Wychowawcy świetlicy: mgr Jolanta Brzozoń, mgr Patrycja Jureczko, mgr Anna Mazurkiewicz, mgr Agnieszka Derlatka, mgr Sabina Węglarz, mgr Dorota Zabielna