SP28 Zabrze

Rozkład dzwonków

linia-ruchomy-obrazek-0447

L E K C J A P R Z E R W A
0.   745 ÷   800
1.   800 ÷   845 1.   845 ÷   855
2.   855 ÷   940 2.   940 ÷   950
3.   950 ÷ 1035 3. 1035 ÷ 1045
4. 1045 ÷ 1130 4. 1130 ÷ 1150
5. 1150 ÷ 1235 5. 1235 ÷ 1250
6. 1250 ÷ 1335 6. 1335 ÷ 1345
7. 1345 ÷ 1430 7. 1430 ÷ 1440
8. 1440 ÷ 1525 8. 1525 ÷ 1535

linia-ruchomy-obrazek-0447