SP28 Zabrze

UWAGA

W czasie trwania ferii zimowych sekretariat szkoły będzie czynny w godzinach 700 – 1500