SP28 Zabrze

Dzień: 6 lutego 2018

Rekrutacja do szkoły na rok 2018/2019

Zasady rekrutacji KL.I

WNIOSEK do klasy I dla dzieci z obwodu SP28 – 2018

WNIOSEK do klasy I dla dzieci spoza obwodu SP28 – 2018