SP28 Zabrze

Rekrutacja

linia-ruchomy-obrazek-0447

Nowe zasady rekrutacji 2016-2017

Wniosek – klasa pierwsza – dzieci z obwodu

Wniosek – klasa pierwsza – dzieci spoza obwodu

KLasa pierwsza – zasady rekrutacji 2016-2017

Oddział Przedszkolny – zasady rekrutacji 2016-2017

linia-ruchomy-obrazek-0447