SP28 Zabrze

Ważniejsze wydarzenia

linia-ruchomy-obrazek-0447

Wydarzenia w roku szkolnym
2020 – 2021

linia-ruchomy-obrazek-0447

Wydarzenia w roku szkolnym
2019 – 2020

linia-ruchomy-obrazek-0447

Wydarzenia w roku szkolnym
2018 – 2019

linia-ruchomy-obrazek-0447
Wydarzenia w roku szkolnym
2017 – 2018

linia-ruchomy-obrazek-0447

Wydarzenia w roku szkolnym

2016 – 2017

linia-ruchomy-obrazek-0447

Wydarzenia w roku szkolnym
2015 – 2016

Dla zainteresowanych pełne wersje kroniki dostępne są
w świetlicy szkolnej. Zapraszamy do obejrzenia!

linia-ruchomy-obrazek-0447