SP28 Zabrze

Dokumenty do pobrania

linia-ruchomy-obrazek-0447

Dokumenty dotyczące zapisu dzieci na świetlicę i na posiłki (pliki do pobrania).

Umowa o korzystanie z posiłków dla dzieci z oddziałów przedszkolnych

Umowa o korzystanie z obiadów dla uczniów klas I – VIII

KARTA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ obowiązujący od września 2020

Procedura bezpieczeństwa pracy stołówki i wydawania posiłków

Umowa o korzystanie z obiadów dla uczniów

Umowa o korzystanie z posiłków dla oddziałów przedszkolnych

 

linia-ruchomy-obrazek-0447