SP28 Zabrze

Wymagania i kryteria oceniania

linia-ruchomy-obrazek-04472020/2021

Klasy I – III

Klasa I a – pzo

Klasa I a wymagania edukacyjne

Klasa IIa – pzo

Klasa II b – wymagania programowe

Klasa II b – pzo

JAK I CO OCENIAM – klasa IIIa

WYMAGANIA PROGRAMOWE KL III a

Język angielski – karta oceniania – klasa I

Język angielski – karta oceniania – klasy II

Język angielski – wymagania edukacyjne – klasy II- III

Język mniejszości narodowej – pzo klasy II

Język angielski – przedmiotowe zasady ocenia – klasy I – VIII

Klasy IV – VIII

Chemia – karta oceniania – klasy VII, VIII

Chemia – kryteria ocen – klasy VII, VIII

Edukacja dla bezpieczeństwa

Fizyka – karta oceniania – klasy VII

Fizyka – karta oceniania – klasy VIII

Fizyka – kryteria ocen – klasy VII

Fizyka – kryteria ocen – klasy VIII

Fizyka – wymagania edukacyjne – klasy VII

Fizyka – wymagania edukacyjne – klasy VIII

WYMAGANIA EDUKACYJNE WOS klasa VIII

Wymagania stawiane uczniom WOS klasa VIII

Histoira – karta oceniania – klasy IV – VIII

Historia – system oceniania – klasy IV, V, VI, VIII

Historia – system oceniania – klasy VII

Historia – wymagana ogólne – klasy IV

Historia – wymagania ogólne – klasy V

Historia – wymagania ogólne – klasy VI

Historia – wymagania ogólne – klasy VII

Historia – wymagania ogólne – klasy VIII

Historia i kultura – pzo – klasy V, VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z GEOGRAFII

Geografia wymagania dla-klasy-5

Geografia wymagania dla-klasy-6

Geografia wymagania dla-klasy-7

Geografia wymagania dla-klasy-8

Język polski -przedmiotowe Zasady Oceniania

Język polski – wymagania edukacyjne –Między nami klasa 6

 Język polski –  wymagania edukacyjne Między nami klasa 7

Język polski –  wymagania edukacyjne – Między nami klasa 8

Język polski- wymagania edukacyjne Między nami klasa 4

Język polski- wymagania edukacyjne Między nami klasa 5

INFORMATYKA kl.IV kryteria i wymagania

INFORMATYKA KL V kryteria i wymagania

INFORMATYKA KL.VI kryteria i wymagania

INFORMATYKA KL.VII kryteria i wymagania

INFORMATYKA KL.VIII kryteria i wymagania

Informatyka – pzo – klasa VIII c

Informatyka – pzo – klasy IV

Informatyka – pzo – klasy VI

Informatyka – pzo – klasy VII

Język angielski – karta oceniania – klasa V

Język angielski – karta oceniania klasa VI a

Język angielski – przedmiotowe zasady ocenia – klasy I – VIII

Język angielski – pzo – klasy IV – VIII

Język angielski – wymagania edukacyjne – klasy IV – VIII

Język mniejszości narodowej – pzo – klasa IV a

Język niemiecki – pzo – klasy VII

Matematyka – przedmiotowe zasady oceniania

Kryteria oceniania z matematyki

Przyroda i Biologia – pzo

Religia – karta oceniania

Religia – podyższenie oceny

Religia – system oceniania – klasy IV

Religia – system oceniania – klasy VI

Religia – system oceniania – klasy VII

Religia – system oceniania – klasy VIII

TECHNIKA KL.4-6 kryteria i wymagania

Wiedza o społeczeństwie – karta oceniania

Wychowanie fizyczne – karta oceniania – klasy IV – VIII

Wychowanie fizyczne – kryteria ocen – klasy IV – VIII

Wychowanie fizyczne – wymagania edukacyjnie – klasy IV – VIII

KARTA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA kl 4

 
 
 
 
 
 

 

linia-ruchomy-obrazek-0447

2019/2020

Klasy I – III

 

 

KARTA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA kl 4
KARTA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA kl 5
KARTA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA kl 6
KARTA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA kl 7
KRYTERIA OCENIANIA Z MUZYKI KL 4
KRYTERIA OCENIANIA Z MUZYKI KL 5
KRYTERIA OCENIANIA Z MUZYKI KL 6
KRYTERIA OCENIANIA Z MUZYKI KL 7
WYMAGANIA EDUKACYJNE MUZYKA KL 4
WYMAGANIA EDUKACYJNE MUZYKA KL 5
WYMAGANIA EDUKACYJNE MUZYKA KL 6
WYMAGANIA EDUKACYJNE MUZYKA KL 7 

Etyka_PSO_klasy_4-8

Plastyka_PSO_klasy_ 4-7

 
 
 
 
 
 
 
 
 

linia-ruchomy-obrazek-04472018/2019

Klasy I – III
 
Klasy IV – VIII

linia-ruchomy-obrazek-04472017/2018

Edukacja wczesnoszkolna

klasy IV – VII
linia-ruchomy-obrazek-0447
images

linia-ruchomy-obrazek-0447